Bilişsel ve Beyin Bilimleri

Bilişsel Bilim, zihnin bilimsel çalışması olup, Psikoloji, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Dil ve Nörobilim gibi çeşitli akademik disiplinleri kapsayan disiplinler arası bir alandır.

Koç Üniversitesi Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı, Psikoloji, Felsefe, Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi’nin ortak çabalarıyla sunulmaktadır.

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.

“Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen üç zorunlu dersi ve üç seçmeli ders, yani toplamda altı ders tamamlamaları gerekmektedir. Üç seçmeli dersten biri Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersler listesinden, diğeri Diğer Seçmeli Dersler listesinden, üçüncüsü ise bu iki listedeki derslerden seçilmek durumundadır.

Aşağıda belirtilen dersler, sertifika programı danışmanı tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan bölümün belirlediği önkoşullar geçerlidir. Öğrenciler bir Seçmeli ders koşulunu, sertifika programı danışmanı ve dersi sunan öğretim üyesinin onayının alınması şartı ile ilgili bölümlerden birinden Bağımsız Çalışma (Independent Study) veya Seçilmiş Konular (Selected Topics) dersi alarak yerine getirebilirler.

Alınan altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifikası öğrenciye Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte sunulacaktır.

Zorunlu Dersler

PSYC 205                  Psychology of Learning and Cognition

PHIL 338                   Philosophy of Mind

PSYC 348                  Introduction to Cognitive Science

Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersleri

(aşağıda belirtilen derslerden en az bir tane alınacaktır)

COMP 130*               Introduction to Programming

COMP 341                 Artificial Intelligence

COMP 408                 Computer Vision and Pattern Recognition

COMP 442                 Natural Language Processing

COMP 541                 Machine Learning

Diğer Seçmeli Dersler

(aşağıda belirtilen derslerden en az bir tane alınacaktır)

PHIL 131                   Logic

PHIL 215                   Epistemology

PHIL 325                   Problems in Phenomenology

PHIL 334                   Philosophy of Science

PSYC 220                  Brain and Behavior

PSYC 415                  Neural Bases of Memory

PSYC 427                  Conditioning and Learning

PSYC 431                  Human Memory

PSYC 433                  Psychology of Language

PSYC 467                  Physiological Psychology

NRVS 207                 Neuroscience and Behavior

HSIC 502                   Electromedical Instrumentation

*COMP 130 sertifika programı danışmanının onayı ile uygun başka bir programlama dersi ile değiştirebilir.