Sosyoloji Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
HUMS/SOSC

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR

Açıklama

Ortak Çekirdek 3
SCIE

Açıklama

 • SCIE 102: EKOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SCIE 103: YAŞAM BİLİMLERİ
 • OR SCIE 104: EVRENİ KEŞFETMEK
 • OR SCIE 106: IŞIĞIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
 • OR SCIE 107: ENERJİ VE ÇEVRE
 • OR SCIE 108: KİMYA DÜNYASI
 • OR SCIE 109: GÜNLÜK YAŞAMIN FİZİĞİ
 • OR SCIE 110: KÜRE FİZİĞİ
 • OR SCIE 111: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN BİLANÇOSU
 • OR SCIE 112: KÜRESEL SAĞLIK: EŞİTSİZLİKLER&BELİRLEYİCİLER&SONUÇLAR
 • OR SCIE 113: UNITY IN QUANTITATIVE REASONING
 • OR SCIE 114: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
 • OR SCIE 115: GÜNLÜK HAYATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • OR SCIE 105: MALZEMELER VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3
SOCI 100 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu Alan 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 104 SOSYAL BİLİMLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
ALAN

Açıklama

 • SOCI 200 Area (Spring18)
 • AND SOCI 300 Area
 • AND SOCI 400 Area
  • SOCI 402: MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
  • OR SOCI 403: BEDEN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 404: SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
  • OR SOCI 405: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • OR SOCI 406: ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
  • OR SOCI 407:
  • OR SOCI 409:
  • OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
  • OR SOCI 411: GÖÇ SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 412: VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 415: MÜZİK SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 414: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 421: SİYASET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 432: AMERİKAN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
  • OR SOCI 448: GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
  • OR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 453:
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 454: TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET
  • OR SOCI 435: ULUSLARARASI GÖÇ ALANINDA İLERİ KONULAR
  • OR SOCI 455: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
 • AND SOCI Area Electives (Fall19)
Alan Seçmeli 3
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
EQUR

Açıklama

Ortak Çekirdek 3
SOCI 212 SOSYAL TABAKALAŞMA Zorunlu Alan 3 Prerequisites: SOCI 100 or consent of the instructor

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • SOCI 200 Area (Spring18)
  • SOCI 202: SOSYAL ANTROPOLOJİ
  • OR SOCI 204: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 205: TOPLUMSAL SORUNLAR
  • OR SOCI 207: DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR SOCI 210: GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
  • OR SOCI 211: TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 220: SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
 • AND SOCI 300 Area
 • AND SOCI 400 Area
  • SOCI 402: MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
  • OR SOCI 403: BEDEN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 404: SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
  • OR SOCI 405: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • OR SOCI 406: ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
  • OR SOCI 407:
  • OR SOCI 409:
  • OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
  • OR SOCI 411: GÖÇ SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 412: VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 415: MÜZİK SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 414: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 421: SİYASET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 432: AMERİKAN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
  • OR SOCI 448: GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
  • OR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 453:
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 454: TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET
  • OR SOCI 435: ULUSLARARASI GÖÇ ALANINDA İLERİ KONULAR
  • OR SOCI 455: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
 • AND SOCI Area Electives (Fall19)
Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
MATH 202 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Zorunlu Alan 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ETHC

Açıklama

 • ETHC 101: KURUMLARDA VE TOPLUMDA ETİK
 • OR ETHC 102: HUKUK FELSEFESİ
 • OR ETHC 103: İNSAN HAKLARI
 • OR ETHC 104: SİYASET KURAMI VE HUKUK
 • OR ETHC 105: ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
 • OR ETHC 107: CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK
 • OR ETHC 108: NEDEN İYİ OLALIM ?
 • OR ETHC 109: ÇEVRE ETİĞİ
 • OR ETHC 111: MUTLULUK ETİĞİ
 • OR ETHC 112: BIOETİK
 • OR ETHC 113: ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
 • OR ETHC 114: HAYVAN ETİĞİ
Ortak Çekirdek 3
SOCI 201 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: SOCI. 100 veya SOCI.101 veya SOCI. 102 veya SOCI. 103
SOCI 303 KLASİK SOSYAL TEORİ Zorunlu Alan 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
SOCI 301 SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: (SOCI. 100 veya SOCI. 101 veya SOCI. 102 veya SOCI. 103) ve SOCI. 201 ve MATH. 202
SOCI 312 ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: SOCI. 100 ve SOCI. 303 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

 • SOCI 200 Area (Spring18)
  • SOCI 202: SOSYAL ANTROPOLOJİ
  • OR SOCI 204: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 205: TOPLUMSAL SORUNLAR
  • OR SOCI 207: DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR SOCI 210: GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
  • OR SOCI 211: TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 220: SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
 • AND SOCI 300 Area
 • AND SOCI 400 Area
  • SOCI 402: MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
  • OR SOCI 403: BEDEN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 404: SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
  • OR SOCI 405: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • OR SOCI 406: ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
  • OR SOCI 407:
  • OR SOCI 409:
  • OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
  • OR SOCI 411: GÖÇ SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 412: VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 415: MÜZİK SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 414: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 421: SİYASET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 432: AMERİKAN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
  • OR SOCI 448: GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
  • OR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 453:
  • OR SOCI 452:
  • OR SOCI 454: TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET
  • OR SOCI 435: ULUSLARARASI GÖÇ ALANINDA İLERİ KONULAR
  • OR SOCI 455: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
 • AND SOCI Area Electives (Fall19)
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • SOCI 200 Area (Spring18)
 • AND SOCI 300 Area
  • SOCI 302: ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 304: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
  • OR SOCI 305: GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 306: KIR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 307: SOSYAL POLİTİKA VE REFAH SİSTEMLERİ
  • OR SOCI 309: EKONOMİK SOSYOLOJİ
  • OR SOCI 310:
  • OR SOCI 313: KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
  • OR SOCI 320: ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 314: KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
  • OR SOCI 315: KENT SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 321: TOPLUMSAL HAREKETLER
  • OR SOCI 326: TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
  • OR SOCI 340: SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 352: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 354: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR SOCI 357: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR SOCI 358: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR SOCI 353: SOSYOLOJİ'DE SEÇİLMİŞ KONULAR
 • AND SOCI 400 Area
 • AND SOCI Area Electives (Fall19)
  • SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR SOCI 305: GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 204: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 320: ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 326: TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
  • OR SOCI 340: SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 358: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR SOCI 402: MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
  • OR SOCI 404: SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
  • OR SOCI 409:
  • OR SOCI 411: GÖÇ SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
  • OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 448: GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 352: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 403: BEDEN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 202: SOSYAL ANTROPOLOJİ
  • OR SOCI 207: DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 315: KENT SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 210: GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
  • OR SOCI 211: TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 205: TOPLUMSAL SORUNLAR
  • OR SOCI 220: SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
  • OR SOCI 302: ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 304: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
  • OR SOCI 306: KIR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 307: SOSYAL POLİTİKA VE REFAH SİSTEMLERİ
  • OR SOCI 309: EKONOMİK SOSYOLOJİ
  • OR SOCI 310:
  • OR SOCI 414: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 313: KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
  • OR SOCI 405: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • OR SOCI 406: ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
  • OR SOCI 407:
  • OR SOCI 421: SİYASET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 321: TOPLUMSAL HAREKETLER
  • OR SOCI 432: AMERİKAN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
  • OR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR SOCI 455: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 314: KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • SOCI 200 Area (Spring18)
  • SOCI 202: SOSYAL ANTROPOLOJİ
  • OR SOCI 204: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 205: TOPLUMSAL SORUNLAR
  • OR SOCI 207: DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR SOCI 210: GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
  • OR SOCI 211: TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 220: SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
 • AND SOCI 300 Area
 • AND SOCI 400 Area
 • AND SOCI Area Electives (Fall19)
  • SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR SOCI 305: GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 204: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 320: ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 326: TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
  • OR SOCI 340: SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 358: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR SOCI 402: MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
  • OR SOCI 404: SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
  • OR SOCI 409:
  • OR SOCI 411: GÖÇ SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
  • OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
  • OR SOCI 448: GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 351: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 352: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 403: BEDEN SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 450: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 451: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
  • OR SOCI 202: SOSYAL ANTROPOLOJİ
  • OR SOCI 207: DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 315: KENT SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 210: GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
  • OR SOCI 211: TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 205: TOPLUMSAL SORUNLAR
  • OR SOCI 220: SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
  • OR SOCI 302: ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 304: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
  • OR SOCI 306: KIR SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 307: SOSYAL POLİTİKA VE REFAH SİSTEMLERİ
  • OR SOCI 309: EKONOMİK SOSYOLOJİ
  • OR SOCI 310:
  • OR SOCI 414: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 313: KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
  • OR SOCI 405: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • OR SOCI 406: ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
  • OR SOCI 407:
  • OR SOCI 421: SİYASET SOSYOLOJİSİ
  • OR SOCI 350: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 321: TOPLUMSAL HAREKETLER
  • OR SOCI 432: AMERİKAN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
  • OR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR SOCI 455: SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
  • OR SOCI 314: KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3