Açıklama:

 ARHA 111: GÖRSEL KÜLTÜRÜN ANLAŞILMASI 
OR ARHA 233: TEMEL ÇİZİM 
OR ARHA 202: ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI 
OR ARHA 203: ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ 
OR ARHA 204: ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ 
OR ARHA 209: GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453) 
OR ARHA 212: YAPILAR VE KENTLER 
OR ARHA 224: MÖ. 9000'DEN 500'E ANADOLU MEDENİYETLERİ 
OR ARHA 225: OSMANLI DEVLETİ, 1299-1566 
OR ARHA 226: OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839 
OR ARHA 227: GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700'E AVRUPA 
OR ARHA 228: ERKEN MODERN AVRUPA'DA KÜLTÜR VE TOPLUM 
OR ARHA 229: OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700 
OR ARHA 305: MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I-II YÖNETİM, KOLEKSİYON YÖNETİMİ, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK 
OR ARHA 315: ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ 
OR ARHA 316: ESKI MISIR SANATI VE ARKEOLOJİSİ 
OR ARHA 317: HİTİT ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ 
OR ARHA 318: GEÇ ANTİK DÖNEM VE BİZANS SANATI 
OR ARHA 319: ESKİ YUNANLAR VE ROMALILAR 
OR ARHA 320: ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI 
OR ARHA 322: SANAT VE MİMARİ: ORTAÇAĞ SONRASINDAN POST MODERN DÖNEME 
OR ARHA 323: ÇAĞDAŞ SANAT I 
OR ARHA 325: UZAK DOĞU SANATI TARİHİ 
OR ARHA 327: İSLAM KENTLERİ 
OR ARHA 331: DİNLERİN ARKEOLOJİSİ 
OR ARHA 332: TİCARET ARKEOLOJİSİ 
OR ARHA 334: CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR 
OR ARHA 355: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 371: UYGULAMA ÇALIŞMASI 
OR ARHA 372: OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918 
OR ARHA 401: EGE TUNÇ ÇAĞI 
OR ARHA 405: KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK 
OR ARHA 407: KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453) 
OR ARHA 408: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 
OR ARHA 411: ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II 
OR ARHA 417: AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ 
OR ARHA 421: OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI 
OR ARHA 422: İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ 
OR ARHA 425: HİTİTÇE'YE GİRİŞ 
OR ARHA 426: LUVİCE'YE GİRİŞ 
OR ARHA 432: İLLÜSTRASYON 
OR ARHA 454: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 467: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) 
OR ARHA 475: SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ 
OR ARHA 414: MİRAS VE DİPLOMASİ 
OR ARHA 451: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 451: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 451: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 452: AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR 
OR ARHA 461: AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II 
OR ARHA 462: AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II 
OR ARHA 465: MİMARİ TARİH, SANAT VE ARKEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ 
OR ARHA 470: KÜLTÜREL TARİH 
OR ARHA 471: MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI 
OR ARHA 472: GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR 
OR ARHA 473: ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ 
OR ARHA 496: KAMUSAL ARKEOLOJİ 
OR INTL 308: SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ 
OR INTL 340: ORTADOĞUDA DEVLET VE SİYASET 
OR INTL 414: AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ 
OR INTL 415: SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM 
OR INTL 445: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
OR INTL 460: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM 
OR SOCI 410: İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM 
OR SOCI 413: KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI 
OR ARHA 350: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 350: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 350: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 321: ANTİK YUNANİSTAN:KENT DEVLETİNDEN DÜNYA İMPARATORLUĞUNA 
OR ARHA 351: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 352: undefined 
OR ARHA 450: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 450: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 450: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 437: AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA 
OR ARHA 553: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 452: AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR 
OR ARHA 453: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 450: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 451: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 455: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 455: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 459: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR 
OR ARHA 352: undefined