Arkeoloji Laboratuvarı’mızda Koç Üniversitesi projeleri olan Barcın Höyük (Doç. Dr. Rana Özbal), Kaymakçı (Profesör Dr. Chris Roosevelt ve Doç Dr. Christina Luke), Küçükyalı (Dr. Öğretim Üyesi Alessandra Ricci), ve KEYAR (Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Maner) kazılarında ortaya çıkartılan eserler çeşitli bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Eserlerin değerlendirilmesi, çizimi, fotoğraflanması ve restore edilmesi gibi yöntemlerin yanı sıra, laboratuvardaki teknik ekipmanlar seramik, metal, cam ve toprak analizlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Araştırmaların yanı sıra arkeolojik çizim, fotoğraflama, coğrafi bilgi sistemleri ve restorasyon gibi yöntemler üzerine verilen çalıştaylar ile öğrencilerimize eğitimler verilmekte ve “Arkeolojik Metodolojiler” dersi kapsamında bu yöntemleri uygulayarak bir proje hazırlama ve o konuda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden tüm araştırmacılara açık olan Arkeoloji Laboratuvarı’mızda çeşitli arkeolojik eserlerden oluşan bir Referans Koleksiyonu da bulunmaktadır.

KUDAR Deniz Arkeolojisi Laboratuvarı ise 2018 yılında öğretim ve araştırma alanı olarak kurulmuştur.