Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün Arkeoloji Laboratuvarı’nda Koç Üniversitesi projeleri olan Barcın Höyük (Yrd. Doç. Dr. Rana Özbal), Kaymakçı (Doç Dr. Chris Roosevelt ve Doç Dr. Christina Luke), Küçükyalı (Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci) ve KEYAR’da (Yrd. Doç Dr. Çiğdem Maner) ortaya çıkartılan eserler, çeşitli bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Eserlerin değerlendirilmesi, çizimi, fotoğraflanması ve restore edilmesi gibi yöntemlerin yanı sıra, laboratuvardaki teknik ekipmanlar seramik, metal, cam ve toprak analizlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuvar ekipmanları arasında polarize ışık mikroskobu, stereo zoom mikroskop, laboratuvar fırını, profesyonel fotoğraf ekipmanı ve ince kesit petrografisi için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttur. Araştırmaların yanı sıra arkeolojik çizim, fotoğraflama, petrografi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve restorasyon gibi yöntemler üzerine organize edilen çalıştaylar ile öğrencilerimize eğitimler verilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden tüm araştırmacılara işbirliği yolu ile açık olan Arkeoloji Laboratuvarı’nda çeşitli arkeolojik eserlerden oluşan bir referans koleksiyonu da bulunmaktadır.