Koç Üniversitesi Çekirdek Programı’nın bir parçası olan Akademik Yazı Programı, öğrencilerin çağımızda geçerli sözlü, yazılı ve bilgisayar temelli iletişim kuralları ile tanışmasını sağlayarak akademik ve profesyonel söyleme katılmaları için gereken becerileri geliştirir.

Koç Üniversitesi’nin Akademik Yazı Programı’nın misyonu:
Öğrencilerin özgüvenlerini artırarak, akademik metinler yoluyla daha etkili iletişim kurmalarını sağlamak.
Öğrencilerin bağımsız öğrenme, kritik okuma, kritik düşünme becerilerinin yanısıra yaratıcılıklarının da gelişmesini sağlamak.
Ahlaki standartlara bağlılığı desteklemek ve sosyal sorumlulukların gelişmesini sağlamak.
Öğrencilerin entellektüel ya da insani değere sahip metinleri okumaları, tartışmaları ve bunlarla ilgili yazmaları için olanak ve ortam sağlamak.
Yazı…
hem profesyonel hem akademik başarı için temel oluşturur.
düşünce gücünün ve analitik becerinin göstergesidir.
saygı uyandırır ve iyi bir izlenim bırakır.
düşüncelerinizi düzene sokar ve daha açık ifade edilmelerini sağlar.
hem yazı hem de konuşma dilinin daha etkili olmasını sağlar.
ileri düşünce ve öğrenmeyi destekler ve pekiştirir.
Internet ortamındaki varlığınızdır.