Koç Üniversitesi Çekirdek Programı’nın bir parçası olan Akademik Yazı Programı, öğrencilerin çağımızda geçerli sözlü, yazılı ve bilgisayar temelli iletişim kuralları ile tanışmasını sağlayarak akademik ve profesyonel söyleme katılmaları için gereken becerileri geliştirir.

Koç Üniversitesi’nin Akademik Yazı Programı’nın misyonu

  • öğrencilerimizin bağımsız öğrenme, kritik okuma, düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamak,
  • öğrencilerimizin ahlaki standartlar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilinci geliştirmelerini sağlamak,
  • öğrencilerimizin entellektüel ya da insane değeri bulunan yazılara dair okuma, tartışma ve yazma yapmalarını sağlamak.

Yazı becerileri…

  • hem profesyonel hem akademik başarı için temel oluşturur.
  • düşünce gücünün ve analitik becerinin göstergesidir.
  • saygı uyandırır ve iyi bir izlenim bırakır.
  • düşüncelerinizi düzene sokar ve daha açık ifade edilmelerini sağlar.
  • hem yazı hem de konuşma dilinin daha etkili olmasını sağlar.
  • ileri düşünce ve öğrenmeyi destekler ve pekiştirir.
  • Internet ortamında varolmanızı sağlar.