Türkçe programının amacı, öğrencilerimize düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam sunarak yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Türkçe derslerinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun programına koşut olarak yerleşik dilbilgisi kurallarının kullanımına yönelik uygulamalar ve Türk Dilinin genel özellikleri ile tarihsel gelişimine ilişkin bilgi artırıcı çalışmaların yanısıra öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak dil ve yazın çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede Türkçe dersleri iki ana bölümden oluşmaktadır. Yazılı anlatım bölümünde makale, deneme, öykü, şiir, roman gibi yazınsal türler üzerinden eleştirel metin çalışmaları yapılmaktadır. Her çalışmadan sonra öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla düşüncelerini dile getirmeleri sağlanmaktadır. Sözlü anlatım bölümünde öğrencilere topluluk önünde konuşma becerisi kazandırılmaktadır.

Türkçe dersleri Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım adı altında verilmekte olup ders kodu TURK100’dür. Türkçe programında Türkçe dersleri dışında Koç Üniversitesi öğrencilerinin tamamına açık olan seçimlik dersler de yer almaktadır. Programımızın genel yaklaşımına koşut bir anlayışla verilen seçimlik dersler dil, yazın ve bu çerçevede ele alınan diğer alanların konularını içermektedir. TLIT kodlu seçimlik dersler; Türk Edebiyatında Kısa Hikaye, Türk Edebiyatında Roman, Çağdaş Türk Şiiri, Türk Edebiyatında Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet, Türk Tiyatrosu Tarihi, Çocuk Edebiyatı, Türk Romanında Kadın adlarıyla verilmektedir. Bunun yanısıra TURK300 ve TURK330 kodlarıyla Osmanlıca dersleri programımızda yer almaktadır.

Öğrenci değişimi yoluyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilerin aldıkları Türkçe dersleri de birimimiz tarafından verilmektedir.

BASIC TURKISH (TURK 201, 202, 203, 204); INTERMEDIATE TURKISH (TURK 301, 302, 303); UPPER INTERMEDIATE TURKISH (TURK 401) ve ADVANCED TURKISH (TURK 402) biçiminde kodlandırılmış toplam on düzeyden oluşan Yabancılara Türkçe derslerinin amacı, yabancı öğrencilerin Türkçe iletişim becerilerini geliştirmek ve bu amaç doğrultusunda öğrencilere gerekli teknik bilgi ve olanakları sağlamaktır.
İletişimsel bir yaklaşımla işlenen dersler Türkçedeki dilbilgisi yapılarının öğretimi, bu yapıların doğru kullanımı, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, okuma-anlama ve dinleme-anlama becerilerinin ayrı ayrı ölçülüp değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Yabancı öğrenciler bu derslerle hem buradaki yaşamlarını kolaylaştırmakta hem Türk kültürünü tanımakta hem de Türklerle iletişim kurabilmektedir.