[vc_wp_custommenu nav_menu=”79″]
[vc_wp_text]Bölümümüz, öğrencileri alan kapsamındaki çağdaş eleştirel ve kuramsal tartışmalara dahil ederek onlara akademik dünyada ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırır. Öğrenciler danışmanlarıyla beraber kendi ilgi alanlarına yönelik bir ders programı hazırlarlar. Bölümde ağırlıklı olarak İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatına odaklanılır, ama bunun yanı sıra dünya edebiyatına ilişkin dersler de sunulur. Ayrıca öğrenciler İngilizce dışında bir dil daha öğrenerek bu dilde yazılmış edebi eserleri incelemek için gerekli beceriyi kazanırlar. Programımızın disiplinler arası yaklaşımı nedeniyle öğrenciler edebiyat ve diğer disiplinler ve sanat türleri arasındaki ilişkileri irdeleme fırsatı da bulurlar.
Edebiyat öğrencileri farklı bölümlerde çift anadal, yandal, veya sertifika programlarına katılabilirler. Buna ek olarak Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde okuyan veya çift anadal yapan öğrenciler Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı’na girmek için hak kazanabilirler. Bu programın amacı öğrencilerin edebiyat yöntembilimi hakkındaki bilgilerini artırmak ve akademik ve mesleki becerilerini geliştirmektir. Program akademik başarısı yüksek öğrencilere açıktır, ve özellikle mezuniyet sonrasında yüksek lisans çalışması yapmayı ya da mesleki programlara devam etmeyi düşünen öğrencilere tavsiye edilir.[/vc_wp_text]