Program Hakkında

Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı edebiyat yöntembilimi hakkındaki bilgilerini artırmak, akademik ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, ders başarısı yüksek Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu nedenle program yalnızca doğrudan ya da çift anadal programı dahilindeki Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri içindir. Programa göre öğrenciler bir alan seçmelisi yerine sayılacak olan LITR 499 kodlu dersi almak zorundadırlar. Ayrıca öğrencinin kendi seçeceği edebî bir konuda en az 25 sayfalık bir tez yazıp bu tezi resmî olarak sunması gerekmektedir. Programa katılım isteğe bağlıdır ve mezuniyet sonrasında yüksek lisans çalışması yapmayı ya da meslekî programlara devam etmeyi düşünen öğrencilere şiddetle tavsiye edilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sonrasında Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı Bitirme Belgesi verilecektir.

 

Kayıt Koşulları

Onur Programı’na başvurabilmek için öğrenci ya doğrudan ya da çift anadal programı dahilinde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne kayıtlı ve en az dört dönemin ders yüküne eşit sayıda dersi tamamlamış olmalıdır. Programın aksamadan uygulanabilmesi için öğrencilerin üçüncü sınıfın Güz döneminde (ya da mezun olmalarına bir yıl kala) başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bütün adaylar önceki LITR derslerinden en az 3.0 GPA kazanmış olmalıdırlar.

 

Başvuru Şekli

Programa başvuru formları sertifika programı koordinatöründen temin edilebilir. Başvurular her yıl, kasım ayının sonuna kadar tamamlanmış olmalıdır. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri başvuruları değerlendirecek ve başarılı adaylar bu tarihten sonra en kısa süre içinde elektronik posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

 

Programın Şartları

  • Bu programdaki öğrenciler üçüncü sınıftaki Bahar dönemlerinde (3 Koç Üniversitesi kredisi ağırlığındaki) LITR 442 “Eleştirel Kuram Okumaları” adlı dersi alırlar.
  • Onur Programı’na kabul olmuş Karşılaştırmalı Edebiyat öğrencilerinden çift anadal yapanlar için LITR 442 dersi, seçmeli alan olarak sayılacaktır.
  • Bu programdaki öğrenciler son senelerinin Güz döneminde her hafta LITR 499 dersinin 3 kredi değerindeki Onur Tezi Semineri’ne katılırlar. Bu ders öğrencilerin yazmaları gereken en az 25 sayfa uzunluğundaki tez için gerekli alt yapı ve beceriyi kazandıracaktır. Dersin kesin içeriği her öğrenci grubunun ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenecek olmakla beraber genel olarak araştırma yöntemleri, mesleki ve akademik becerilere odaklanılacaktır. Yazma sürecinde tezlerle ilgili olarak sınıf içi ve ikili tartışmalara büyük önem verilecektir. LITR 499 dersi için genel olarak şu tür ödevler verilecektir: profesyonel cv yazmak; sunum özeti hazırlamak; araştırma kaynakçası oluşturmak; bir onur tezi yazmak. Bu ders bünyesinde yazılacak her tez iki öğretim üyesi (dersten sorumlu olan ve konuyla ilgili çalışan bir başka öğretmen) tarafından değerlendirilecektir.
  • Son senenin Bahar dönemi içinde her Onur Programı öğrencisi tamamlamış olduğu tezini program arkadaşları ve bölüm öğretmenleri önünde sunacaktır.
  • Onur Programı’nı başarıyla tamamlamak için öğrenciler LITR 442 ve LITR 499 kodlu derslerin her ikisinden de en az “B+” almak, tezlerini resmi olarak sunmak, mezun olurken bütün LITR kodlu derslerden en az 3.0 GPA getirmek zorundadırlar.