CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

MAVA 102 / MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel medya sistemleri ve bu sistemleri şekillendiren tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenler. İnternet, radyo, televizyon, film, gazete ve gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerin işleyişleri. Medya içeriğinin izleyicilere etkileri ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi.

MAVA 104 / TEMEL TASARIM
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Görsel dilin temelleri. Tasarımın ilke ve esaslarına giriş. Mesaj iletisi amacıyla çizgi, şekil, espas, doku, renk, kompozisyon ve dizinin kontrolü. Tasarımın disiplinlerarası boyuta kanalize edilmesi için stratejik egzersizler. Tasarım stüdyosu pratiği, teori, eleştiri seansları, sergi.

MAVA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

MAVA 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

MAVA 203 / TEMEL ÇİZİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.

MAVA 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or consent of the instructor

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

MAVA 205 / TASARIMDA YARATICI DÜŞÜNME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Etkileşimli ortamlarda görsel iletişim tasarımının temellerine giriş. Bir kelimenin görsel sunumu. Arayüz tasarımının görselleştirilmesi. Bir kavram ile obje arasında bağlantı kurulması. Herhangi bir noktaya görsel kullanımı ile dikkati çekebilmek, doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar arasındaki ilişkilerin görsel sunumu.

MAVA 206 / MEDYA YAZARLIĞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.

MAVA 207 / GÖRSEL TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA 104 or consent of the instructor

Yaratıcı yazılımlar aracığıyla grafik tasarım ve görsel kurgu becerileri. Tasarımın ana kuralları ve tekniklerinin, görsel ve grafik tasarım yazılımlarının kullanımı.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 209 / TEMEL TASARIMDA İLERİ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

İki, üç ve dört boyutlu tasarımın temelleri. Kavramların görselleştirilmesinde disiplinlerarası yaklaşım. Metin ile imge, renk ile ses, form ile içerik, uyum ile kaos, zaman ile hareket. Sanatsal araştırma, kavramlaştırma, işbirliği ve sunum üzerine deneyler. Geleneksel ve yeni malzemelerin kullanımı.

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

MAVA 212 / ESTETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında)

MAVA 213 / FİLM ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Film ve üç temel taşına giriş: hikaye, sahneye koyma ve sinematografi. Yeni metinlerin çekim, sahne ve sekans olarak analizi.

MAVA 220 / İNTERAKTİF WEB TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnternet sunumları için kullanılan teknik ve teknolojiler. Etkileşimli web içeriği hazırlama. Web grafikleri ve animasyon tasarımı.

MAVA 221 / MEDYA ENDÜSTRİLERİ VE KÜLTÜREL ÜRETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel medya endüstrileri nasıl işler? Medya holdingleri nasıl yönetilir? Mevcut yönetim şekilleri kültürel ürünlerin üretimini nasıl etkiler? ?Eğlence sektörü? nün güncel medya estetiği ve kültür üzerine etkileri nelerdir? Film ve animasyon, televizyon ve radyo, bilgisayar oyunları, on line içerik üretimi, basın yayın sektörlerinin detaylı incelenmesi.

MAVA 223 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.

MAVA 224 / ÇAĞDAŞ SANAT II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 223 or consent of the instructor

Çağdaş sanat üretiminin yaratıcı egzersizler ile incelenmesi. Tek tek çizimlerin, resimlerin, ya da heykellerin üretimi yerine öğrenciler bir kavramla çalışmaya başlar. Kendi seçtikleri bir medyada kavramı geliştirirler. Sanat eserinin sunumunu yerleştirme, çerçeveleme, ışıklandırma veya ses açısından ele alınır. Dönem sonu sergisi.

MAVA 301 / PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MKTG. 201 and MATH. 201) or consent of the instructor

Pazarlama araştırmasının firmadaki ve araştırma sürecindeki rolü uygulamalı proje bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma probleminin oluşturulmasını, araştırmanın tasarımını, veri toplama metodunun belirlenmesini, örneklemeyle ilgili konuları, verilerin toplanmasını ve analizini içeren araştırma sürecinin derinlemesine incelenmesini ve uygulamasını içermektedir.

MAVA 303 / REKLAM VE TANITIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Reklam ve Tanıtım, Reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.

MAVA 305 / FİLM KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sinema ve filme ilişkin teori ve kavramlar; film ve sinemanın dilini oluşturan (yani, ses, düzeltme, sahne düzenlemesi, sinematografi ve anlatı) formel özellikler; ve film yapımcılığı tarihi. Farklı yaklaşımların kültürel, siyasi ve sosyal bağlamlarının analizi. Film teorileri (yazar vb.), endüstrinin ekonomi politiği ve izlenen filmlerin üretim koşulları ile ilgili çalışmalar.

MAVA 306 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras olarak tanımlanan bütün arkeolojik ve tarihi kaynakların korunması, yorumlanması, tanıtılması ve yönetilmesi. Kültürel miras anlayışını ve yönetimini şekillendiren teorik ve metodolojik yaklaşımlar, sosyal ve politik etkenler. Kültürel mirasla uğraşan yerel, küresel, uluslararası ve ulusal kurumların, bu kaynakların yönetimini etkileyen ilgili kanun ve kararların incelenmesi.

MAVA 307 / MEDYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Medya ve iletişim alanındaki araştırma yöntemlerine-anket, deney ve içerik analizi-temel bir giriş. Literatür taraması, temel kavramların, problemlerin, sorumlulukların ve araştırma etiklerinin tanımlanması, veri analizlerindeki temel teknik ve prosedürler. Televizyon reytingleri, kamuoyu yoklamaları ve izleyici davranışlarını ölçmek için kullanılan diğer yöntemler.