MAVA 351 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 352 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 353 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 354 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 355 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 356 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA 205 or consent of the instructor

MAVA 357 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 358 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 359 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MAVA 360 / İLETİŞİM VE BİLGİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

MAVA 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Stratejik pazarlama planlaması araçlarının pazarlama problemlerinin analizinde uygulanmasını firma, tüketici ve rakabet bakış açısıyla bütünsel ve dinamik bir çerçevede ele alır. Yeni pazarlara giriş ve yeni markaların oluşturulmasındaki stratejilerin yanı sıra mevcut marka sermayesinin korunması ve genişletilmesi ile ilgili stratejileri derinlemesine inceler.

MAVA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.

MAVA 406 / MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kitle iletişim araçları ile bilgisayar temelli iletişimin temel sosyal bilim teori ve kavramlarıyla incelenmesi. İletişim ve bilgi teknolojilerinin siyaset, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki etkileşimleri nasıl şekillendirdiğinin sosyal bilim kavramları kullanılarak irdelenmesi. Temsil siyaseti, toplumsal hareketler, eşitsizlikler, duygular, ve devlet gibi olgular ile medya ve iletişim araçları arasındaki ilişkinin sosyal bilim yöntemleriyle incelenmesi.

MAVA 411 / SİYASAL İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Siyasal iletişim çalışmalarına giriş. Seçim kampanyalarının düzenlenişi ve yürütülüşü, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının siyasi partilerin iletişim kampanyalarındaki rolü, aday konuşmalarının hazırlanması süreci, haber kaynaklarının kullanımı ve haber kurumları ile ilişkilerin yürütülüşü gibi konuların kavramsal olarak incelenmesi. Medya ve siyaset arasındaki etkileşim.

MAVA 412 / Video Oyun Çalışmaları
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dijital oyun çalışmalarını ele alır ve bir mecra olarak video oyunun ortaya çıkışını tarihsel olarak inceler. Oyun çalışmalarını teorik olarak araştırır, özellikle şu konulara odaklanır: video oyun teorisi, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş, estetik ve araştırma metodları.

MAVA 414 / FİLM ELEŞTİRMENLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 305 or consent of the instructor

Fillm eleştirmeninin rolü ve işlevini; film teorileri ve yaklaşımları gibi film eleştirisinin temel prensiplerini ve onun sosyal ve politik etkilerini kapsayan bir giriş dersidir. Derinlemesine bir film eleştirisi yapılması. Film üretiminin sosyo-politik etkilerinin anlaşılmasını sağlayacak olan becerilerin edinilmesi.

MAVA 416 / Çocuk Kitapları
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

MAVA 418 / MEDYA PLANLAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Stratejik medya planlamasının pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında oynadığı rolün çalışılması. İzleyici araştırmaları ve tanıtım için kullanılacak mecraların değerlendirilmesi, seçimi ve planlanması ile ilgili süreçler. Ayrıca, medya planlama sürecinde alınan kararlar ve ortaya çıkabilecek sorunların uygulamalı olarak incelenmesi.

MAVA 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

MAVA 422 / ETKİLEŞİMLİ ORTAM TASARIMININ TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MAVA. 207 and MAVA. 203 and MAVA. 210) or consent of the instructor

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

MAVA 423 / 3 BOYUTLU ANİMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Animasyon pratiği, teorisi ve tarihine odaklanılır. 3 boyutlu bilgisayar animasyonu. Bilgisayar destekli düzenleme, 3 boyutlu animasyon araçlarıyla projeler üretme. 3 boyutlu internet animasyonu ve internet sitesi uygulamaları.

MAVA 424 / OYUN TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Video ve bilgisayar oyunlarının tasarımının temelleri. Oyun geliştirmenin pratik boyutları. Oyun tasarım sürecinin öğrenilmesi. Bilgisayar oyunlarının tarihi, oyun türleri, oyun dinamikleri ve mekanikleri.