Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Film ve Video Sertifika Programı öğrencilere film ve video üretimi üzerine tecrübe edinerek uzmanlıklarının çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır. Film ve Video Sertifika programı mühendislik, sosyal bilimler, işletme gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin film üretimi, post-prodüksiyon, yazarlık ve yönetmenlik alanlarında uygulamalı tecrübe edinmelerini ve çeşitli dersler aracılığı ile görsel dil ve film sanatı hakkında kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Şartlar ve Gereksinimler:

Akademik yeterlilik şartlarını yerine getirmiş olan tüm Koç Üniversitesi lisans öğrencileri Film ve Video Sertifika Programı sertifikası almak için başvuru yapabilirler. Aşağıda listelenen 3 zorunlu dersi ve yine aşağıda listelenen 14 dersten 2 tane seçmeli dersi tamamlayan lisans öğrencileri Film ve Video Sertifika Programı sertifikası ile ödüllendirilir.

İnsani Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci aşağıda listelenen dersler yerine denk dersler alabilir. Öğrencinin sertifika programına başvurmadan önce aşağıda listelenen dersleri almış olduğu durumlarda, almış olduğu dersler uzmanlık programı gereksinimlerini tamamlaması için geçerli sayılır. Öğrenci, uzmanlık programı seçmeli ders gereksinimlerinin bir bölümünü,  ilgili bir konuda  “Bağımsız Çalışma” dersi alarak tamamlayabilir. Bağımsız çalışma dersinin uzmanlık gereksinimleri yerine sayılabilmesi için Film ve Video Sertifika Programı koordinatörünün ve Bağımsız Çalışma dersini veren öğretim üyesinin onayı gerekmektedir.

Film ve Video Sertifika Programının başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencinin program dahilindeki derslerden aldığı notların ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Film ve Video Sertifika Programı Sertifikası derslerinin ortalaması 2.50 olmayan öğrenciler sertifika ile ödüllendirilmez. Uzmanlık gereksinimlerini tamamlamış öğrencilere Film ve Video Sertifika Programı sertifikası  Üniversiteden mezun olduklarında lisans diploması ile birlikte verilir.

Program Koordinatörü: Ela Basak Atakan eatakan@ku.edu.tr

Zorunlu Dersler

1      MAVA 213 Film Analizi veya MAVA 305 Film Teorisi

2      MAVA 208 Video Temelleri

3      MAVA 311 Film ve Video Üretimi

Seçmeli Dersler  (aşağıdaki derslerden iki tanesi)

1      MAVA 210 Fotoğraf: Temel Teknikler

2      MAVA 313 Fotoğraf Tarihi

3      MAVA 321 2 Boyutlu Animasyon

4      MAVA 323 Yaratıcı Fotoğrafçılık

5      MAVA 324 Sinematografi ve Kurgu

6      MAVA 326 Belgesel

7      MAVA 330 Amerikan Sineması

8      MAVA 331 Dünya Sineması

9      MAVA 332 Senaryo Yazarlığı

10   MAVA 335 European Cinema

11   MAVA 414 Film Eleştirmenliği

12   MAVA 423 Animasyon

13   MAVA 433 Yönetmenlik