Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Medya ve Yönetim Sertifikası öğrencilere medya ve iletişim yönetimi alanında tecrübe edinerek uzmanlıklarının çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır. Medya ve Yönetim Sertifikası farklı alanlardan gelen öğrencilere medya ve pazarlama yönetimi, medya planlaması, halkla ilişkiler ve insan kaynakları alanlarında altyapılarını geliştirmelerini sağlamaktadır.

Şartlar ve Gereksinimler:

Akademik yeterlilik şartlarını yerine getirmiş olan tüm Koç Üniversitesi lisans öğrencileri Medya ve Yönetim Sertifika Programı sertifikası almak için başvuru yapabilirler. Aşağıda listelenen 3 zorunlu dersi ve yine aşağıda listelenen 10 dersten 2 tane seçmeli dersi tamamlayan lisans öğrencileri Medya ve Yönetim sertifikası ile ödüllendirilir.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci aşağıda listelenen dersler yerine denk dersler alabilir. Öğrencinin sertifika programına başvurmadan önce aşağıda listelenen dersleri almış olduğu durumlarda, almış olduğu dersler uzmanlık programı gereksinimlerini tamamlaması için geçerli sayılır. Öğrenci, uzmanlık programı seçmeli ders gereksinimlerinin bir bölümünü,  ilgili bir konuda  “Bağımsız Çalışma”

dersi alarak tamamlayabilir. Bağımsız çalışma dersinin uzmanlık gereksinimleri yerine sayılabilmesi için Medya ve Yönetim Sertifika Programı koordinatörünün ve Bağımsız Çalışma dersini veren öğretim üyesinin onayı gerekmektedir.

Medya ve Yönetim Sertifika Programının başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencinin program dahilindeki derslerden aldığı notların ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Medya ve Yönetim Sertifika Programı derslerinin ortalaması 2.50 olmayan öğrenciler sertifika ile ödüllendirilmez. Uzmanlık gereksinimlerini tamamlamış öğrencilere Medya ve Yönetim Sertifika Programı sertifikası Üniversiteden mezun olduklarında lisans diploması ile birlikte verilir.

Zorunlu Dersler

1      MKTG 201 Pazarlama Yönetimi

2      MAVA 221 Medya Endüstrileri ve Kültürel Üretim

3      MAVA 418 Medya Planlaması

Seçmeli Dersler  (aşağıdaki derslerden iki tanesi)

1      MAVA 307 Medya Araştırma Yöntemleri

2      PSYC 335 Tüketici Davranışları

3      MAVA 303 Reklam ve Tanıtım

4      MAVA 316 Halkla İlişkiler

5      MAVA 342 Örgütsel Davranışa Giriş

6      MAVA 402 Pazarlama Stratejisi

7      MAVA 404 Kültürel Miras Yönetimi I

8      MAVA 405 Kültürel Miras Yönetimi II

9      MAVA 441 İnsan Kaynakları Yönetimi

10   MAVA 443 İletişim Kampanyaları

 

Program Koordinatörü: Lemi Baruh