PSYC Dr. Öğretim Üyesi

Efe Soyman

Ofis: SOS 263 Telefon: +90 212 338 1411
Araştırma Alanları

Dersler
PSYC

GSSSH

PHYS

GSSE

PSYC

CSSH