Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartların üzerinde eğitim vermenin yanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yürüterek evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerini projelerde yer almaya, araştırma konusunda doğrudan doğruya deneyim kazanmaya ve insan gelişimine dair konuları tanımaya yönlendirmektedir.

Bölüm, öğrencilerinin psikolojinin hemen tüm alanlarında donanım kazanmasını ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Bölümde bilişsel, gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürler arası psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası projelerde birebir yer alabilmektedir. Bölüm, öğrencilerinin alanı daha iyi tanımaları ve izlemeleri için, yurt içinden ve yurt dışından psikolojideki bellibaşlı bilim insanlarını konuşmacı olarak davet etmektedir.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programı, Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2020 yılında 5 yıl için akredite edilmiştir. Bölümümüzün programı Türk Psikologlar Derneği’nin belirlediği program çıktıları ile uyumludur (Türk Psikologlar Derneği program çıktıları için tıklayınız).

İletişim:
Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Tilbe Göksun