Bilişsel Ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı

Bilişsel Bilim, zihnin bilimsel çalışması olup, Psikoloji, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Dil ve Nörobilim gibi çeşitli akademik disiplinleri kapsayan disiplinler arası bir alandır.
Koç Üniversitesi Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı, Psikoloji, Felsefe, Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi’nin ortak çabalarıyla sunulmaktadır.

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.

“Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen üç zorunlu dersi ve üç seçmeli ders, yani toplamda altı ders tamamlamaları gerekmektedir. Üç seçmeli dersten biri Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersler listesinden, diğeri Diğer Seçmeli Dersler listesinden, üçüncüsü ise bu iki listedeki derslerden seçilmek durumundadır.
Aşağıda belirtilen dersler, sertifika programı danışmanı tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan bölümün belirlediği önkoşullar geçerlidir. Öğrenciler bir Seçmeli ders koşulunu, sertifika programı danışmanı ve dersi sunan öğretim üyesinin onayının alınması şartı ile ilgili bölümlerden birinden Bağımsız Çalışma (Independent Study) veya Seçilmiş Konular (Selected Topics) dersi alarak yerine getirebilirler.
Alınan altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifikası öğrenciye Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte sunulacaktır.

Zorunlu Dersler

PSYC 205 Psychology of Learning and Cognition
PHIL 338 Philosophy of Mind
PSYC 348 Introduction to Cognitive Science

Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersleri 
(aşağıda belirtilen derslerden en az bir tane alınacaktır.)

COMP 130* Introduction to Programming
COMP 341 Artificial Intelligence
COMP 408 Computer Vision and Pattern Recognition
COMP 442 Natural Language Processing
COMP 541 Machine Learning

Diğer Seçmeli Dersler 
(Aşağıda belirtilen derslerden en az bir tane alınacaktır.)

PHIL 131 Logic
PHIL 215 Epistemology
PHIL 325 Problems in Phenomenology
PHIL 334 Philosophy of Science
PSYC 220 Brain and Behavior
PSYC 415 Neural Bases of Memory
PSYC 427 Conditioning and Learning
PSYC 431 Human Memory
PSYC 433 Psychology of Language
PSYC 467 Physiological Psychology
NRVS 207 Neuroscience and Behavior
HSIC 502 Electromedical Instrumentation

*COMP 130 sertifika programı danışmanının onayı ile uygun başka bir programlama dersi ile değiştirebilir.

Program Koordinatörü: Sami Gülgöz