Akdeniz Çalışmaları Sertifika Programı Akdeniz tarihi, toplumu, siyaseti, arkeolojisi, sanat ve hukuki konularına yoğunlaşır. Akdeniz havzasındaki toplumlarla ilgilenen öğrenciler bölgeyle ilgili uzmanlık kazanırlar, göç ve hareketlilik, cinsiyet çalışmaları, kültürel etkileşimler, hukuk, devlet ve toplum gibi disiplinlerarası alanlarda bilgilerini arttırırlar. Bu program Türkiye’nin geniş bir şekilde tanımlanan ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu’yu kapsayan Akdeniz coğrafyasıyla artan ilişkileri bağlamında, öğrencileri özel, kamusal ve kamu yararına çalışan kuruluşlardaki kariyerlere hazırlar. Programın yükümlülüklerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere mezuniyetlerinde sertifika verilecektir.

Bu program İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin katkılarıyla oluşturulan disiplinlerarası ve küresel olmayı hedefleyen bir programdır. Öğrenciler klasik çalışmalardan günümüz Akdeniz toplumları ve devletlerine kadar olan geniş bir alanda uzmanlaşma tercih edebilirler.

Program Koordinatörü: Dilek Barlas

Şartlar ve Gereksinimler:

Akademik yeterlilik şartlarını yerine getirmiş olan tüm lisans öğrencileri Akdeniz Çalışmaları Sertifika Programına başvurabilirler. Aşağıda listelenen derslerden beş seçmeli dersi tamamlayan lisans öğrencileri Akdeniz Çalışmaları Sertifikası ile ödüllendirilir. Bu programa destek veren altı bölüm vardır: Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih bölümleri. Aşağıdaki listeden alınacak beş dersten en az üçünün öğrencinin kendi bölümü dışındaki üç bölümden alınması gerekir. Listedeki eş kodlu dersler sadece bir bölüm için sertifika yükümlülüğüne sayılır. Dersi veren bölümün bağlı olduğu Fakültenin yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci aşağıda listelenen dersler yerine denk dersler alabilir. Öğrenci uzmanlık programı gereksinimlerinin bir bölümünü, ilgili bir konuda “Bağımsız Çalışma” dersi alarak tamamlayabilir. Bağımsız çalışma dersinin uzmanlık gereksinimleri yerine sayılabilmesi için Akdeniz Çalışmaları Sertifika Programı koordinatörünün ve Bağımsız Çalışma dersini veren öğretim üyesinin onayı gerekmektedir. Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerden sadece bir Erasmus dersi sertifika programı için sayılabilir. Programın başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin sertifika dahilinde aldığı beş dersin not ortalaması 2.70 olmalıdır. Bu derslerin ortalaması 2.70 olmayan öğrencilere sertifika verilmez. Program gereksinimlerini karşılamış öğrencilere sertifikaları üniversiteden mezun olduklarında lisans diploması ile verilir.

Ders Listesi:

ARHA 208 Selçuklu Sanatı ve Arkeolojisi

ARHA 209 Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları

ARHA 221 Akdeniz ve Avrupa Medeniyetlerinde Sanat

ARHA 315 Eski Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi

ARHA 319 Eski Yunanlılar ve Romalılar

ARHA 437 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu: Yüzyıllar Boyunca Kültürel Etkileşim

ARHA 422 İslam Dünyasında Sanat ve Mimari

HIST 206 Fransız Devriminden Bugüne Avrupa

HIST 214 Osmanlı İmparatorluğunda Kültür ve Toplum

HIST 217 Karşılaştırmalı Şehir Tarihi

HIST 309/INTL 340 Orta Doğu’da Devlet ve Toplum

HIST 337 Avrupa’da Din ve Siyaset

HIST 314/INTL 350 Balkan Ülkeleri Tarihi

HIST 406/INTL 414 Avrupa Diplomasisi ve Osmanlı İmparatorluğu

HIST 319: Tarihte Akdeniz, 16. – 21. Yüzıllar

INTL 330 Avrupa Birliğinde Siyasal Kurumlar ve Siyasal Hayat

INTL 447 Avrupa Birliği Kimlik ve Dış Politikası

INTL 448 Globalleşen Dünyada Orta Doğu

INTL 406 Türk Siyasi Hayatıyla İlgili Güncel Sorunlar

SOCI 203 Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye Toplumu

SOCI 310 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

LAW 111 Roma Hukuku

LITR 203 Dünya Edebiyatından Başlıklar

LITR 223 Müslüman Dünyasından Gezi Yazıları

LITR 452 Seçilmiş Konular: Göç ve Hikayeler

LITR 453 Seçilmiş Konular: Orta Doğu Edebiyatında Ulus Hikayeleri

PHIL 213 Eski Çağda Felsefe