Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, Tasarım Uzmanlaşma Programı öğrencilere kendi çalışma alanlarına tasarım prensip ve yeteneklerini dahil etmelerini sağlayarak öğrencilerin uzmanlıklarının çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır. Tasarım Uzmanlaşma Programı mühendislik, sosyal bilimler, işletme gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin temel tasarım prensipleri ve tasarım süreçleri ile ilgili tecrübe edinmelerini sağlayacaktır. Tasarım Uzmanlaşma Programı kuram ve pratik arasında kurduğu denge ile öğrencilerin yaratıcı çözüm üretme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Program Koordinatörü: Asım Evren Yantaç

Şartlar ve Gereksinimler

Akademik yeterlilik şartlarını yerine getirmiş olan tüm Koç Üniversitesi lisans öğrencileri Tasarım Uzmanlaşma Programı Sertifikası almak için başvuru yapabilirler. Aşağıda listelenen 3 zorunlu dersi ve yine aşağıda listelenen 9 dersten 2 tane seçmeli dersi tamamlayan lisans öğrencileri Tasarım Uzmanlaşma Programı sertifikası ile ödüllendirilir.

İnsani Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci aşağıda listelenen dersler yerine denk dersler alabilir. Öğrencinin sertifika programına başvurmadan önce aşağıda listelen dersleri almış olduğu durumlarda, almış olduğu dersler uzmanlık programı gereksinimlerini tamamlaması için geçerli sayılır. Öğrenci, uzmanlık programı  gereksinimlerinin bir bölümünü,  ilgili bir konuda  “Bağımsız Çalışma” dersi alarak tamamlayabilir. Bağımsız çalışma dersinin uzmanlık gereksinimleri yerine sayılabilmesi için Tasarım Uzmanlaşma Programı koordinatörünün ve Bağımsız Çalışma dersini veren öğretim üyesinin onayı gerekmektedir.

Tasarım Uzmanlaşma Programı’nın başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencinin program dahilindeki derslerden aldığı notların ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Tasarım Uzmanlaşma Programı derslerinin ortalaması 2.50 olmayan öğrenciler sertifika ile ödüllendirilmez. Uzmanlık gerekensinimlerini tamamlamış öğrencilere Tasarım Uzmanlaşma Porgramı sertifikası Üniversite’den mezun olduklarında lisans diploması ile birlikte verilir.

Zorunlu Dersler

1      MAVA 104 Temel Tasarım

2      MAVA 205 Tasarımda Yaratıcı Düşünme

3      MAVA 207 Görsel Tasarım

Seçmeli Dersler  (aşağıdaki derslerden iki tanesi)

1      MAVA 203 Temel Çizim

2      MAVA 209 Temel Tasarımda İleri Konular

3      MAVA 309 Yeni Medya için Çizim

4      MAVA 319 Kullanıcı Deneyimi Prensipleri

5      MAVA 320 Tasarım Tarihi

6      MAVA 321 2-Boyutlu Animasyon

7      MAVA 325 Görsel Tasarım Stüdyosu

8      MAVA 327 Tipografi

9      MAVA 328 İleri Tipografi

10    MAVA 355 Mavadan Seçilmiş Konular: Tasarım için Prototipleme

11    MAVA 422 Etkileşim Tasarımı için Fikir Üretimi

12    MAVA 423 Animasyon

13    MAVA 424 Oyun Tasarımı

14    MAVA 434 Etkileşimli Bilgi Tasarımı

15    MAVA 452 Mavadan Seçilmiş Konular: Yeni İnteraktif Ortamların İmplementasyonu