FACULTY CSSH MAVA Dr. Öğretim Üyesi

Aykut Coşkun

Ofis: SOS 255 Telefon: +90 212 338 1138
Araştırma Alanları

Industrial design, Design for behavior change, design theory

Eğitim
2015
Ph.D.,, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dersler
DTES

GSSSH

MAVA

CSSH