MAVA Doç. Dr.

Asım Evren Yantaç

Ofis: SOS 232 Telefon: +90 212 338 1841
Araştırma Alanları

Interactive Media Design, Interaction and User Experience Design, Interface and Information Design, Extended Reality, Creative Thinking in Design

Eğitim
2009
Ph.D.,, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2006
Yüksek Lisans-Tezli, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2003
Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araştırma

Interactive Media Design, Interaction and User Experience Design, Interface and Information Design, Extended Reality, Creative Thinking in DesignDersler
DTES

GSSSH

MAVA

CSSH

GHM

GSHS