MAVA Öğretim Görevlisi

Refia Elif Refiğ

Ofis: SOS Z08A Telefon: +90 212 338 1546
Araştırma Alanları

Eğitim
2009
Yüksek Lisans , Columbia University, MFA
2003
Lisans, Boğaziçi Üniversitesi
Dersler
MAVA

CSSH