Bu proje, kapsayıcı toplumsal cinsiyet eşitliği planları aracılığıyla çalışmaya dahil olan kurumlar ve onların araştırma ve inovasyon ekosistemleri bağlamında hedeflenen yenilikçi aksiyonları ortaklaşa tasarlayarak, uygulayarak ve değerlendirerek kurumsal değişimi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje bu konuda görece daha az deneyimli kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği planlarının minimum beklentilerin ötesine geçmesi için gerekli destek yapılarını bir eşleştirme planı ve çeşitli kapasite geliştirici çalışmalar ve eğitim programları aracılığıyla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yeni düzenlenen toplumsal cinsiyet eşitliği planları ile kurumların bu planlara ilişkin ölçütlerin belirlenmesi, veri toplama, iç değerlendirme gibi süreçlerdeki performanslarının analiz edilmesi planlanmaktadır.