Avrupa Komisyonu, Sosyoloji Bölümü’nden Doçent Erdem Yörük’ün sunduğu “Geleceği İnşa Etmek: Türkiye’de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme” önerisi için Koç Üniversitesi’ne Twinning Action fonu sağladı. Üç yıl boyunca 900.000 Euro’luk bir bütçeye sahip olan projede, hibe bütçesinin yarısını elinde bulunduran Koç Üniversitesi konsorsiyum koordinatörü olacak. Twinning Action’larının arkasındaki temel fikir, belli konularda az gelişmiş bir ülkeden bir kurumun önerilen alanlarda insan kapasitesini geliştirmek amacıyla Avrupa’nın önde gelen iki kurumuyla eşleştirilmesidir. Yeni hibemiz çerçevesinde, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Fakültesi, hesaplamalı sosyal bilimler ve kantitatif sosyal bilimler alanlarında, Almanya’da GESIS ve İtalya’da ISI ile eşleştirilecektir.

Bu hibe öğretim üyelerimiz, doktora sonrası araştırmacılarımız ve doktora öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz ve lisans öğrencilerimiz için hesaplamalı sosyal bilimler ve nicel sosyal bilimler yöntemlerinde mükemmelleşmek için çok önemli bir fırsat olacaktır. Üç yıl boyunca Koç, GESIS, ISI’de düzenlenecek çok sayıda yaz okulu, kış okulu, çalıştay, kurs, eğitim programı ve konferans katılımı olacak ve değişim programları kapsamında Koç Üniversitesi üyeleri bu GESIS ve ISI’deki imkanlardan faydalanabileceklerdir. Bu hibe, Koç Üniversitesi’nde Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı oluşturma planlarını da içermektedir.

Bu proje hakkında daha fazla sorularınız için Doçent Erdem Yörük ile eryoruk@ku.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Erdem Yörük, size özel etkinlikler, organizasyonlar ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi verecektir. Bu çerçevede, bu yeni fırsat da göz önüne alındığında, tüm öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi, sosyal bilimlerin geleceğini genel olarak şekillendirmesi beklenen nicel ve hesaplamalı sosyal bilim yöntemlerini daha derin düşünmeye ve daha derinlemesine çalışmaya başlamaya teşvik etmek istiyoruz.