aykut coşkun belmont forum tubitak
Çağrı: BELMONT FORUM  – TÜBİTAK, Systems of Sustainable Consumption and Production (CRA)

Ortaklar: Oslo Metropolitan University (Coordinator), Koç University, Lund University, The University of Tokyo, Saint Marry’s College of California

Proje başlığı: Sürdürülebilir tüketim için dijital altyapılar: Tüketimi yeniden yönlendirmek, organize etmek, azalatmak ve düşünmek

Proje özeti: Küresel tüketim ve üretim hacimleri artık sürdürülemez bir düzeye geldi. Bu, doğal kaynakların aşırı kullanımına, biyolojik çeşitliliğin kaybına ve iklim değişikliğine neden oldu. DISCo projesi, dijital teknolojileri uygulayarak tüketimin nasıl daha sürdürülebilir bir yönde hareket edebileceği konusunda bilgi üretmeyi amaçlamakta. Karşılaştığımız sorunları ele almak için daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçişin önemli olduğu konusunda uzlaşma olmasına rağmen, mevcut tüketim kalıplarını değiştirmenin zorluğu bu hedefe ulaşmanın önünde engel teşkil etmekte. Bu zorulukların bir kısmı, sürdürülebilir bir tüketici olmakla ilgilidir. Bilgi eksikliği ve “green washing” kavramı tüketiciler arasında kafa karışıklığı yaratır. Ayrıca onarım, yeniden kullanma, ikinci el satın alma ve geri dönüşüm gibi pratikler bilgi gerektirir ve zaman alıcı olabilir. Dijital teknolojiler bu sorunların çoğunu çözebilir. Akıllı telefon uygulamaları ve dijital platformlar, tüketicilerin mağazada sürdürülebilir ürünleri seçmesine, bireyler arası paylaşım ağlarını desteklemesine ve ürünlerin yeniden satışını kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Dijital teknolojiler bu nedenle sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için yüksek potansiyel içeriyor. Bununla birlikte, eğer bu potansiyel gerçekleştirilecekse, bu sürdürülebilir tüketimi özendiren teknolojilerinin nasıl ve hangi çevresel sonuçlarıyla hane halkının günlük pratiklerinin bir parçası haline geldiğini daha iyi anlamamız gerekir. Bu dijital teknolojiler nasıl başarılı bir şekilde tüketicilere tanıtılabilir? Gerçekten daha sürdürülebilir tüketim biçimleri mi getiriyorlar? DISCo, bu gibi sorulara odaklanarak, gıda ve hareketlilik alanlarında tüketimi yeniden yapılandıran dijital çabaları sistematik olarak araştırmak için uygulama teorilerinden ve farklı veri toplama ve analiz yöntemlerden yararlanır. Etnografik yöntemler günlük yaşamı anlamak için, yaşam döngüsü analizi önerilen çözümlerin etkilerini anlamak için ve tasarım yöntemleri olumlu değişimi başlatacak çözümleri keşfetmek için kullanılır. Projedeki ampirik odak, gıda tüketimi ve hareketlilik üzerindedir.