COVID-19 pandemisi, diğer iş alanlarında olduğu gibi kadınların akademik faaliyetleri ve üretkenliği üzerinde de olumsuz bir etki yaptı. Farklı kaynaklarda pandemi ile birlikte özellikle çalışan kadınların iş hayatlarını ev içine sığdırmaya çalışmasının yüklerini önemli ölçüde artırdığına yönelik henüz genellikle veriye dayanmayan birçok yayın yapıldı. Bu bağlamda bazı akademik dergi editörleri pandemi süresince dergilerine gönderilen çalışmaların büyük bir kısmının erkek akademisyenlere ait olduğunu ifade etti. Bu çalışma yeni gelişen bu durumu göz önüne alarak, Türkiye’de kadın akademisyenlerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunları nicel yöntemler kullanarak araştırmayı amaçlamaktadır. Öncelikle pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere, 54 farklı alt disiplinin etki faktörü en yüksek üç akademik dergisindeki kadın-erkek makale teslim ve yayın oranlarına ilişkin verilere erişilecektir. Ardından, çok aşamalı rastsal örnekleme yöntemi ile belirlenecek ve her alan ve pozisyondan kadın akademisyenleri kapsayacak örneklem çerçevesinde anketler gerçekleştirilecektir.