TUBITAK Programı: ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrı
Proje İsmi: COVID-19’un Türkiye’de Psikolojik Sorunlara Etkisi ve “Stres Zamanlarında Önemli Olanı Yapmak: Resimli Bir Kılavuz” Kitabının Fizibilite Çalışması

Yürütücü: Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk
Araştırmacı: Dr. Ersin Uygun (Bilgi Üniversitesi)
Proje Ekibi: Souad Ali Osseiran, Taylan Yurtbakan, Zeynep İlkkurşun

Önerilen projenin ilk amacı COVID-19 pandemisinin yaşandığı günlerde, Türkiye’de yaşamakta olan Türkler ve Suriyeli mültecilerin psikolojik problemlerini ve buna etki eden faktörleri Kaynakların Korunması Teorisinden yola çıkarak incelemektir. Projenin ikinci amacı ise, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiş “Stres Zamanlarında Önemli Olanı Yapmak: Resimli Bir Kılavuz” kitabının psikolojik sorunları azaltmada uygulanması için Türk kültürüne adaptasyonu ve fizibilite çalışmasını yapmaktır.