Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Özkan “Türkiye’nin Yeni Medya Tarihi: Radyo, Televizyon ve Mobil Cihazlar” isimli projesiyle Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Genişleme Bursu’nu almaya hak kazandı.