“Kim Lider olmak İstemez?” Lider olma Kaygısının Sanal Gerçeklikle Azaltılması

Liderlerin kurumların başarısı üzerindeki rolü yadsınamaz. Ancak yönetici/lider pozisyonlarına gelen kişilerin başarısızlık oranları % 50 civarında rapor ediliyor. Genç kuşaklar arasında cazibesini yitirmeye başlamış olan liderlik pozisyonlarında görev almaktan kaçınmayı ifade eden lider olma kaygısı (LOK) kavramını Aycan, 2015 yılında ortaya attı.

Önerilen projenin amacı, LOK seviyesi yüksek olan bireylerin, liderlikte karşılacabilecekleri senaryolarla sanal gerçeklik sayesinde yüzleştiklerinde kendilerine geribesleme sağlanarak fizyolojik ve psikolojik tepkilerini kontrol etmelerinin kaygı seviyelerinde düşüşe neden olup olmadığı incelemektir. Kaygı seviyesindeki düşüşe ek olarak, liderlik davranışlarının etkililiği ve lider olarak kendini aday gösterme olasılığının yükselmesi beklenmektedir.