Cornell Üniversitesi Yayınları tarafından 2020’de basılan ve 2022 yılında da Koç Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrilen Aşkla Çalışmanın Politikası: Video Oyun Endüstrisinde Hayaller ve Güvencesizlik Gerçeği adlı çalışma, Labor Tech Research Network tarafından yılın kitabı ödülüne layık görüldü.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Ergin Bulut, kitabında “Video oyun sektöründe kimler oyun oynayabiliyor ve kimler çalışmak zorunda?” “İşi aşkla yapmak ne anlama gelir?” sorularına cevap aramaktadır. Bu sorulara ABD’deki orta ölçekli bir stüdyoda yaklaşık üç yıl süren etnografik bir araştırmayla yanıt arayan Bulut’un kitabında, endüstrideki liyakat ve “rüya iş” söylemlerine karşın, iş yerinin gündelik hayatında ve üretilen oyunlarda ırk ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin ne kadar merkezde olduğu sergilenmektedir.

Çalışmasında politik ekonomi, feminist çalışmalar ve eleştirel ırk kuramından faydalanan Bulut, imtiyazlı beyaz erkek bir grup oyun geliştiricinin çalışmaktan aldığı hazzın, aslında başka grupların sömürüsüne dayalı olduğunu interdisipliner bir açıdan göstermektedir. Labor Tech Research Network, Bulut’a bu ödülü, özellikle emek ve teknoloji konularına getirdiği eleştirel, ırkçılık karşıtı, feminist ve ulus ötesi yaklaşımından dolayı layık görmüştür.