TUBITAK Programı: ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrı

Gazete Okuma ve Sosyal Medya Kullanımının Bireylerin COVID-19’dan Koruyucu Davranışta Bulunma Eğilimlerine Etkisi

Projenin amacı bireylerin COVID-19 ile ilgili risk algılarını ve COVID-19 hastalığına karşı kendi sağlıklarını ve toplumdaki başka bireylerini sağlığını korumaya yönelik veya riske atabilecek davranışlarını etkileyebilecek etmenler olarak kitlesel medya ve sosyal medya kullanımı incelemektir. Projenin üç temel parçası bulunmaktadır: 1) Sosyal medyada COVID-19 ile ilgili yayılan içeriğin makine öğrenme teknikleri kullanarak analizi, 2) Kitlesel medya (ulusal gazeteler) tarafından COVID-19 hakkında yayınlanan haberlerin içerik analiz, 3) Çevrimiçi anket ve anket içine yerleştirilecek anket-deneyler. Proje ekibi: Lemi Baruh (Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü), Ali Çarkoğlu (Uluslararası İlişkiler Bölümü), Zeynep Cemalcılar (Psikoloji Bölümü) ve CSSH Psikoloji bölümü mezunu Ozan Kuru (University of Pennsylvania’da doktora sonrası araştırmacı) ile GSSSH (Uluslararası İlişkiler) doktora programı mezunu Kerem Yıldırım (Duke Üniversitesin’de doktora sonrası araştırmacı).