Yemek servis endüstrisindeki gıda israfını ve bu israfı azaltmaya yönelik teknolojik müdahalelerin kabulünü etkileyen davranışsal ve bağlamsal unsurların tasarım odaklı araştırma ile belirlenmesi.

Hanelerden sonra en fazla gıda atığına neden olan yemek servis endüstrisinde israfının sebepleri ile derinlemesine araştırılması ve bu israfı önlemek için yeni tasarım müdahaleleri geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu projenin amacı farklı yemek servis endüstrisi paydaşlarının davranışlarını, niyetlerini ve tutumlarını dikkate alan, farklı yemek servis tiplerinde israfı azaltmada/engellemede etkili teknolojik müdahalelerin geliştirilmesine rehberlik edecek bir tasarım kılavuzu elde etmektir. Projede, bire-bir derinlesine görüşmeler ve günlük çalışmaları ile İstanbul’daki yemek servis endüstri işletmelerinde gıda israfı incelenecektir. Ayrıca, beraber tasarım yaratım atölyelerinde yönetici, şef, aşçı, servis personeli ve tüketiciler ile birlikte bu israfı azaltmaya yönelik kavramsal tasarım müdahaleleri üretilecektir. Proje, gıda israfını azaltacak yeni fikirlerin, prototiplerin ve ürünlerin önünü açacaktır.