Arkeoloji Laboratuvarı’mızda Koç Üniversitesi projesi olan ve/veya desteklenen Sagalassos (Inge Uytterhoeven), Kaymakçı (Chris Roosevelt ve Christina Luke), Küçükyalı (Alessandra Ricci), Kayalıpınar-Samuha (Çiğdem Maner) ile Alexander Yolu (Matthew B. Harpster) ve Yenikapı Batığı (Michael R. Jones) su altı kazılarında ortaya çıkartılan eserler çeşitli bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmektedir.

Eserlerin değerlendirilmesi, çizimi, fotoğraflanması ve restore edilmesi gibi yöntemlerin yanı sıra, laboratuvardaki teknik ekipmanlar seramik, metal, cam, taş, hayvan ve insan kemiği ile sediman analizlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuvarımızda petrografi, sediman jeokimyası, sabit izotop analizi ile hayvan ve insanlarda diyet çalışması, çanak çömleklerden organik kalıntı analizi, fitolit analizi gibi arkeolojideki güncel yöntemler kullanılarak öğrencilere ve araştırmacılara yeni alanlar sunmaktadır. Araştırmaların yanı sıra arkeolojik çizim, fotoğraflama, coğrafi bilgi sistemleri, restorasyon ve arkeometrik yöntemler üzerine verilen çalıştaylar, konferanslar ve konuşmalar ile öğrencilerimize eğitimler verilmekte ve “Arkeolojik Metodolojiler” dersi kapsamında bu yöntemleri uygulayarak bir proje hazırlama ve o konuda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.