Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne hoş geldiniz. Bu küreselleşme çağında, lisans programımız toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinler arası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa ve Anglofon edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Programımız aynı zamanda öğrencilerinin Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan zengin ders seçenekleri ve yurtdışı değişim programlarından da yararlanmasını sağlar.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarımız yayıncılık, gazetecilik, kültür sektörü, eğitim, uluslararası ilişkiler, film ve görsel sanatlar aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda kariyer yapabilir, ya da lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Şima İmşir

Akademik Kadro
1

Ders Planı

Tüm dönemlerin ders planlarına ulaşmak için tıkla.

3

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

2

Ders Tanımları

Tüm dönemlerin ders tanımlarına ulaşmak için tıkla.

4

Yandal Programı

Yandal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

Öğrenciler

Onur Programı

Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı edebiyat yöntembilimi hakkındaki bilgilerini artırmak, akademik ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, ders başarısı yüksek Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu nedenle program yalnızca doğrudan ya da çift anadal programı dahilindeki Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri içindir. Programa göre öğrenciler bir alan seçmelisi yerine sayılacak olan LITR 499 kodlu dersi almak zorundadırlar. Ayrıca öğrencinin kendi seçeceği edebî bir konuda en az 25 sayfalık bir tez yazıp bu tezi resmî olarak sunması gerekmektedir. Programa katılım isteğe bağlıdır ve mezuniyet sonrasında yüksek lisans çalışması yapmayı ya da meslekî programlara devam etmeyi düşünen öğrencilere şiddetle tavsiye edilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sonrasında Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı Bitirme Belgesi verilecektir.
Onur Programı’na başvurabilmek için öğrenci ya doğrudan ya da çift anadal programı dahilinde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne kayıtlı ve en az dört dönemin ders yüküne eşit sayıda dersi tamamlamış olmalıdır. Programın aksamadan uygulanabilmesi için öğrencilerin üçüncü sınıfın Güz döneminde (ya da mezun olmalarına bir yıl kala) başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bütün adaylar önceki LITR derslerinden en az 3.0 GPA kazanmış olmalıdırlar.
Programa başvuru formları sertifika programı koordinatöründen temin edilebilir. Başvurular her yıl, kasım ayının sonuna kadar tamamlanmış olmalıdır. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri başvuruları değerlendirecek ve başarılı adaylar bu tarihten sonra en kısa süre içinde elektronik posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Bu programdaki öğrenciler üçüncü sınıftaki Bahar dönemlerinde (3 Koç Üniversitesi kredisi ağırlığındaki) LITR 442 “Eleştirel Kuram Okumaları” adlı dersi alırlar. Onur Programı’na kabul olmuş Karşılaştırmalı Edebiyat öğrencilerinden çift anadal yapanlar için LITR 442 dersi, seçmeli alan olarak sayılacaktır. Bu programdaki öğrenciler son senelerinin Güz döneminde her hafta LITR 499 dersinin 3 kredi değerindeki Onur Tezi Semineri’ne katılırlar. Bu ders öğrencilerin yazmaları gereken en az 25 sayfa uzunluğundaki tez için gerekli alt yapı ve beceriyi kazandıracaktır. Dersin kesin içeriği her öğrenci grubunun ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenecek olmakla beraber genel olarak araştırma yöntemleri, mesleki ve akademik becerilere odaklanılacaktır. Yazma sürecinde tezlerle ilgili olarak sınıf içi ve ikili tartışmalara büyük önem verilecektir. LITR 499 dersi için genel olarak şu tür ödevler verilecektir: profesyonel cv yazmak; sunum özeti hazırlamak; araştırma kaynakçası oluşturmak; bir onur tezi yazmak. Bu ders bünyesinde yazılacak her tez iki öğretim üyesi (dersten sorumlu olan ve konuyla ilgili çalışan bir başka öğretmen) tarafından değerlendirilecektir. Son senenin Bahar dönemi içinde her Onur Programı öğrencisi tamamlamış olduğu tezini program arkadaşları ve bölüm öğretmenleri önünde sunacaktır. Onur Programı’nı başarıyla tamamlamak için öğrenciler LITR 442 ve LITR 499 kodlu derslerin her ikisinden de en az “B+” almak, tezlerini resmi olarak sunmak, mezun olurken bütün LITR kodlu derslerden en az 3.0 GPA getirmek zorundadırlar.

Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri dünyaca tanınan bir dereceyle mezun olur ve iş dünyasında başarıyla rekabet ederler. CL programını tamamlayan öğrencilerimiz organizasyon, analiz, planlama, iletişim ve sunum becerileri gibi iş dünyasında rağbet gören bir çok farklı  beceriyle mezun olurlar. Lisans derecemiz edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora imkânları sunduğu kadar, yayıncılık, gazetecilik, kültürel araştırmalar, felsefe, eğitim, uluslararası ilişkiler, film, medya ve görsel sanatlar alanlarında kariyer için temel nitelikteki bir eğitim sağlamaktadır.

Koç Üniversitesi Kariyer gelişim merkezi burada bulunduğunuz süre boyunca, ve daha sonrası için, size kariyerinizi planlama imkanı sunar.

Exchange & Erasmus

The University offers the opportunity to study abroad as part of your degree. We have student exchanges with over 50 universities in Europe and the around the world.

Study abroad can be taken for one term with the courses you choose counting towards your Koç degree.

In the recent years students from our department went abroad to study at the institutions such as University of Essex, Kingston University, University of Sussex, Vrije University in Amsterdam, University of Mannheim, Kyoto University and Chinese University of Hong Kong.

More information on Office of International Programs

Kariyer

Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri dünyaca tanınan bir dereceyle mezun olur ve iş dünyasında başarıyla rekabet ederler. CL programını tamamlayan öğrencilerimiz organizasyon, analiz, planlama, iletişim ve sunum becerileri gibi iş dünyasında rağbet gören bir çok farklı  beceriyle mezun olurlar. Lisans derecemiz edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora imkânları sunduğu kadar, yayıncılık, gazetecilik, kültürel araştırmalar, felsefe, eğitim, uluslararası ilişkiler, film, medya ve görsel sanatlar alanlarında kariyer için temel nitelikteki bir eğitim sağlamaktadır.

Koç Üniversitesi Kariyer gelişim merkezi burada bulunduğunuz süre boyunca, ve daha sonrası için, size kariyerinizi planlama imkanı sunar.

CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Sınavı

CPAP is a mandatory program for all Koç University undergraduates, except for the School of Medicine, to improve computer proficiency. Its aims are to develop and evaluate the skills of students in Microsoft Office Word (word processing) and Excel (spreadsheets).

Etkinlikler

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümündeki öğretim üyeleri öğrencilerin ufkunu genişletmek amacıyla akademik yıl boyunca bölümde pek çok etkinlik düzenlenir. Her yıl yapılan lisans öğrenci konferansının yanı sıra öğrencileri yerli ve yabancı yazarlar, araştırmacılar, editörler ve farklı alanlardaki profesyonellerle bir araya getiren paneller düzenlenir. Edebiyat Kulübü aracılığıyla da öğrencilere ders dışı projelere katılma imkanı sağlanır.