CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:0

LITR 111

Edebiyat çalışmalarına temel kuramsal yaklaşımlar. Farklı türlerde edebi ve kültürel metinlerin analizi ve yorumlanması için gerekli kuramsal kavramların ele alınması.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 210

Orta çağ ve erken modern çağ edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Avrupa edebiyatı başta olmak üzere farklı geleneklerden metinlerin irdelenmesi.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LITR. 209 or 109 or consent of the instructor

LITR 223

Müslüman Dünyasından seyyahların Ortaçağ’dan 20. yüzyıl başına kadar farklı kültürlerle karşılaşma izlenimleri. Anılarını kaleme aldıkları yazınsal geleneğe ait özellikler ve zamanla değişen bakış açıları üzerinde durulması ve batılı gezginlerin anlatılarıyla karşılaştırma.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 316

Aydınlanma çağından 20. yüzyıla kadar uzanan İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarının, akımlarının ve temalarının ele alınması. Eserlerin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirilmesi ve eleştirilmesi.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 109

Antik dönem edebiyat ve kültürüne, mit, trajedi, epik ve romans gibi edebiyat türlerine odaklanan karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel çalışmalara giriş. Antik Yunan, Mezopotamya edebiyatı ve Roma edebiyatından seçilmiş metinlerin irdelenmesi.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 203

Akdeniz odağında edebi arketiplerin, kültürel fenomenlerin ve kuramsal başlıkların incelenmesi.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 216

İngiliz Edebiyatının 1800 yılları öncesinde önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 304

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne modern Türk edebiyatının eleştirel incelemesi. Roman, şiir ve kısa hikayeyi kapsayan değişik türlerde öne çıkan yazarların çalışılması.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 319

Etnik azınlıklar tarafından yazılan farklı metinlere giriş. Bu metinlerin standart kabul edilen çoğunluk kültürü ile azınlıkların bazı tecrübeleri arasındaki zorlu alanı nasıl ifade ettiklerini inceleme. Dersin her açılışında farklı bölgeler ele alınabilir.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 101

Yakın okuma ve eleştirel makale yazma becerisi kazandırma, biçimsel özellikler ve anahtar terminoloji bilgisi edindirme ve karşılaştırmalı edebi çalışmalar hakkında genel bir fikir verme amacıyla roman, şiir, tiyatro gibi ana türlere giriş.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 201

Edebi çeviri kuramlarının ve dil ve kültürün tarihsel etkileşiminin ele alınması.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 211

1800 yılından günümüze uzanan dünya edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Disiplinlerarasi bir bakış açısıyla edebi metinlerin ele alınması.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3

LITR 303

15. ve erken 20. yüzyıl arasında yazılmış Osmanlı edebiyatının önde gelen edebi biçimlerin, türlerinin ve temalarının ele alınması. Ders İngilizce yapılmaktadır, fakat tüm metinler Türkçe’dir.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LITR. 111 or consent of the instructor

LITR 318

Amerikan Edebiyatının önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.

CSSH - ENCL
Lisans
Kredisi:3