CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:0

MAVA 121

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 204

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC. 100 or consent of the instructor

MAVA 207

Yaratıcı yazılımlar aracığıyla grafik tasarım ve görsel kurgu becerileri. Tasarımın ana kuralları ve tekniklerinin, görsel ve grafik tasarım yazılımlarının kullanımı.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MAVA 104 or consent of the instructor

MAVA 210

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200

MAVA 104

Görsel dilin temelleri. Tasarımın ilke ve esaslarına giriş. Mesaj iletisi amacıyla çizgi, şekil, espas, doku, renk, kompozisyon ve dizinin kontrolü. Tasarımın disiplinlerarası boyuta kanalize edilmesi için stratejik egzersizler. Tasarım stüdyosu pratiği, teori, eleştiri seansları, sergi.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:4

MAVA 203

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 206

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 209

İki, üç ve dört boyutlu tasarımın temelleri. Kavramların görselleştirilmesinde disiplinlerarası yaklaşım. Metin ile imge, renk ile ses, form ile içerik, uyum ile kaos, zaman ile hareket. Sanatsal araştırma, kavramlaştırma, işbirliği ve sunum üzerine deneyler. Geleneksel ve yeni malzemelerin kullanımı.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 213

Film ve üç temel taşına giriş: hikaye, sahneye koyma ve sinematografi. Yeni metinlerin çekim, sahne ve sekans olarak analizi.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 102

Güncel medya sistemleri ve bu sistemleri şekillendiren tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenler. İnternet, radyo, televizyon, film, gazete ve gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerin işleyişleri. Medya içeriğinin izleyicilere etkileri ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 130

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3

MAVA 205

Etkileşimli ortamlarda görsel iletişim tasarımının temellerine giriş. Bir kelimenin görsel sunumu. Arayüz tasarımının görselleştirilmesi. Bir kavram ile obje arasında bağlantı kurulması. Herhangi bir noktaya görsel kullanımı ile dikkati çekebilmek, doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar arasındaki ilişkilerin görsel sunumu.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 208

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200 or concent of the instructor

MAVA 212

Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında)

CSSH - MAVA
Lisans
Kredisi:3