ARHA 111

Tarih öncesi dönemlerden günümüze çok çeşitli zamanlara, yerlere ve kültürlere ait görsel ifadeler. Sanat ve mimarinin ortaya çıkışındaki teknik süreç, bunların üretim ve tüketimini çevreleyen tarihi koşullar, görsel kültüre farklı yaklaşımlar. Günümüzde ?Görsel Kültür? araştırmaları alanında antropoloji, kültürel tarih ve sanat tarihi gibi alanlardan faydalanarak oluşturulmuş metotların incelenmesi.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 201

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Dünyanın ilk tapınaklarının inşası, tarımın doğuşu, şehirleşmenin başlangıcı, metallerin yoğun olarak kullanımı ve uzun mesafeler arasında gerçekleştirilen ülkeler arası ticaret gibi insanlığın tarih öncesi dönemde gerçekleştirdiği sosyal gelişmelerin incelenmesi.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 204

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 221

Avrupa'da, Antik Yakın Doğu, Klasik Yunan ve Roma Medeniyetleri, Bizans İmparatorluğu, Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri sanat ve mimarisi. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 226

.I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 122

Arkeoloji bilimine giriş. Arkeoloji disiplininin doğuşu ve tarihsel evrimi, kullanılan keşif ve araştırma yöntemleri, eski uygarlıkların anlaşılmasında büyük rol oynayan önemli kazılar ve keşifler.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 203

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 212

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 225

Bir uç beyliğinden dünya imparatorluğuna: Osmanlı devletinin yapılanması, 1299-1566. Bu derste öğrenciler, Osmanlı devletinin küçük bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğuna dönüşme sürecini, bu süreç içinde gelişen sosyal, politik, ve kültürel değişimleri, ve bu konudaki TARİHoriografik tartışmaları inceleyeceklerdir.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 228

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 121

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 202

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Orda ve geç Tunç ve daha sonra Demir Çağı?nda yerleşim organizasyonu ve mimari, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ibareler gibi önemli sosyal gelişmelerin incelenmesi.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 209

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 224

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3

ARHA 227

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim..

CSSH - ARHA
Lisans
Kredisi:3