Psikoloji Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
HUMS/SOSC

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR

Açıklama

 • INTL 101: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
 • OR PSYC 100: PSİKOLOJİ
 • OR SOCI 100: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SOSC 101: KENT VE TOPLUM
 • OR SOSC 102: KÜLTÜR VE TOPLUM
 • OR SOSC 104: İNSAN DAVRANIŞI VE İLİŞKİLERİ
 • OR SOSC 105: GÖÇ VE KÜRESELLEŞME
 • OR SOSC 108: ZENGİNLİK, YOKSULLUK VE KALKINMANIN SOSYAL TEMELLERİ
 • OR SOSC 109: BİLİM VE TEKNOLOJİ SOSYOLOJİSİ
 • OR SOSC 110: DEVLET VE TOPLUM
 • OR SOSC 111: POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ
 • OR SOSC 112: MÜZİK VE TOPLUM
 • OR SOSC 114: SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
 • OR SOSC 116: GENÇ DEMOKRASİLERİN SORUNLARI
 • OR SOSC 117: MUTLULUK
 • OR SOSC 118: KÜRESELLEŞME VE YANKILARI
 • OR SOSC 119: VERİ VE TOPLUM
 • OR SOSC 120: CIVIL SOCIETY, PHILANTHROPY, AND THE NONPROFIT SECTOR
 • OR SOSC 130: YİYECEK, SİYASET VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3
PSYC 100 PSİKOLOJİ Zorunlu Alan 3
SCIE

Açıklama

 • SCIE 102: EKOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SCIE 103: YAŞAM BİLİMLERİ
 • OR SCIE 104: EVRENİ KEŞFETMEK
 • OR SCIE 106: IŞIĞIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
 • OR SCIE 107: ENERJİ VE ÇEVRE
 • OR SCIE 108: KİMYA DÜNYASI
 • OR SCIE 109: GÜNLÜK YAŞAMIN FİZİĞİ
 • OR SCIE 110: KÜRE FİZİĞİ
 • OR SCIE 111: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN BİLANÇOSU
 • OR SCIE 112: KÜRESEL SAĞLIK: EŞİTSİZLİKLER&BELİRLEYİCİLER&SONUÇLAR
 • OR SCIE 113: UNITY IN QUANTITATIVE REASONING
 • OR SCIE 114: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
 • OR SCIE 105: MALZEMELER VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 104 SOSYAL BİLİMLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
MATH 101 SONLU MATEMATİK Ortak Çekirdek 3
PSYC 220 BEYİN VE DAVRANIŞ Zorunlu Alan 3 Prerequisite: PSYC 100

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN BLŞSL

Açıklama

 • PSYC Cognitive Electives
  • PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
ETHC

Açıklama

 • ETHC 101: KURUMLARDA VE TOPLUMDA ETİK
 • OR ETHC 102: HUKUK FELSEFESİ
 • OR ETHC 103: İNSAN HAKLARI
 • OR ETHC 104: SİYASET KURAMI VE HUKUK
 • OR ETHC 105: ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
 • OR ETHC 107: CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK
 • OR ETHC 108: NEDEN İYİ OLALIM ?
 • OR ETHC 109: ÇEVRE ETİĞİ
 • OR ETHC 111: MUTLULUK ETİĞİ
 • OR ETHC 112: BIOETİK
 • OR ETHC 113: ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
 • OR ETHC 114: HAYVAN ETİĞİ
Ortak Çekirdek 3
MATH 202 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Zorunlu Alan 3
PSYC 201 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC. 100 & CPAP 100 ve ya DOS 171
PSYC 206 YAŞAM BOYU GELİŞİM Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC 100

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • PSYC Area Electives
  • ORGB 302: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR ORGB 401: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 210: PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 322: GRUP PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 323: PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
  • OR PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 338: KADİN VE LİDERLİK
  • OR PSYC 342: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 402: PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 421: PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 491: ONUR PROJESİ
  • OR PSYC 590: SEMİNER
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • XOR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 443:
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
PSYC 204 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC.100
PSYC 205 ÖĞRENME VE BİLİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC.100

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
PSYC 301 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Alan 4 Önkoşul: (PSYC. 201 ve (MATH. 201 veya MATH. 202 veya MATH 211 veya ENGR 201 veya INDR 252)
PSYC 305 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC. 210 ve ya PSYC 220

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
PSYC 303 PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC 305
PSYC 306 İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC.100

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • PSYC Area Electives
  • ORGB 302: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR ORGB 401: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 210: PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 322: GRUP PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 323: PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
  • OR PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 338: KADİN VE LİDERLİK
  • OR PSYC 342: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 402: PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 421: PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 491: ONUR PROJESİ
  • OR PSYC 590: SEMİNER
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • XOR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 443:
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
ALAN UYG.

Açıklama

 • PSYC Applied Electives
  • PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 416: KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
PSYC 302 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: PSYC. 100 ve MATH. 202 veya MATH 201

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

 • PSYC Area Electives
  • ORGB 302: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR ORGB 401: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 210: PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 322: GRUP PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 323: PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
  • OR PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 338: KADİN VE LİDERLİK
  • OR PSYC 342: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 402: PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 421: PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 491: ONUR PROJESİ
  • OR PSYC 590: SEMİNER
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • XOR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 443:
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

 • PSYC Area Electives
  • ORGB 302: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR ORGB 401: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 210: PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 322: GRUP PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 323: PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
  • OR PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 338: KADİN VE LİDERLİK
  • OR PSYC 342: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 402: PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 421: PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 491: ONUR PROJESİ
  • OR PSYC 590: SEMİNER
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • XOR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 443:
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

 • PSYC Area Electives
  • ORGB 302: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR ORGB 401: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 208: AİLE PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 210: PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
  • OR PSYC 232: DENEYSEL PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 321: SOSYAL BİLİŞ
  • OR PSYC 322: GRUP PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 323: PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
  • OR PSYC 335: TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  • OR PSYC 338: KADİN VE LİDERLİK
  • OR PSYC 342: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
  • OR PSYC 348: BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 358: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 359: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 372: KLİNİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 402: PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
  • OR PSYC 411: BİLİŞSEL NÖROBİLİM
  • OR PSYC 415: BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
  • OR PSYC 420: TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
  • OR PSYC 421: PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
  • OR PSYC 427: KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
  • OR PSYC 430: GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
  • OR PSYC 431: İNSAN BELLEĞİ
  • OR PSYC 433: DİL PSİKOLOJİSİ
  • OR PSYC 441: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 353: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 461: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
  • OR PSYC 491: ONUR PROJESİ
  • OR PSYC 590: SEMİNER
  • OR SOCI 208: AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 355: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 450: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 451: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 445: BİLİŞSEL GELİŞİM
  • OR PSYC 453: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • XOR SOCI 432: KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 434: ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
  • OR PSYC 455: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 352: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 354: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 356: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 443:
  • OR PSYC 357: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 456: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 351: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 454: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 350: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
  • OR PSYC 452: PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3