Medya ve Görsel Sanatlar

Günümüzde medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaratıcı endüstri için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alan bulunmaktadır: (1) Tasarım, (2) Film Yapımcılığı, (3) Müzik, (4) Animasyon ve İnteraktif Medya, (5) Bilgisayar Oyunu, (6) Reklamcılık, (7) Gastronomi ve (8) Turizm. Yaratıcı endüstri, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, görüntü teknolojileri ve dijital günlük eğlence ürünlerine yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasındaki geçişkenliği sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara, yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada gereksinim bulunmaktadır.
Akademik Kadro

Yaratıcı eğlence ürünleri pazarı 2000’den beri hızla büyümektedir ve günümüz ekonomileri içinde en hızlı büyümeye devam eden pazarı olduğu gözlemlenmiştir. UNESCO raporlarına göre, hesaplamalara kültür servisleri de dahil edililiğinde, yaratıcı eğlence ürünlerini en fazla üreten ve tüketen ülke ABD ve Avrupa Birliği ülkeleridir. Son veriler Asya ülkelerine doğru yaratıcı endüstrinin genişlediğini göstermektedir. Yapılan son tahminlere göre özellikle Doğu Avrupa, Orta doğu ve Türki Cumhuriyetleri kapsamında Türkiye dijital eğlence sektöründe önemli bir aktör olacağı düşünülmektedir.

Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü (MAVA) lisans programı yukarıdaki eğilimlerden yola çıkarak yaratıcı endüstrinin medya tarafında (1) kuramsal analiz (2) yaratıcı uygulama (3) yönetim becerisi’ne sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Özge Subaşı
1

Ders Planı

Tüm dönemlerin ders planlarına ulaşmak için tıkla.

3

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

2

Ders Tanımları

Tüm dönemlerin ders tanımlarına ulaşmak için tıkla.

4

Yandal Programı

Yandal Programı dersleri hakkında detaylı bilgi için tıkla.

CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Sınavı

CPAP is a mandatory program for all Koç University undergraduates, except for the School of Medicine, to improve computer proficiency. Its aims are to develop and evaluate the skills of students in Microsoft Office Word (word processing) and Excel (spreadsheets). 

Lisansüstü Program

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alanda – tasarım, film, müzik, animasyon, interaktif medya, bilgisayar oyunları, dijital reklamcılık, gastronomi, turizm – disiplinlerarası düşünebilen, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, yeni teknolojiler ve günlük dijital ürünler için yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.