Dekanın Mesajı

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin ayrıcalıklı ortamına hoş geldiniz.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretme, öğrenme, araştırma ve sahneleme etkinlikleriyle Koç Üniversitesi’nin yaratıcılığa ve bilginin ilerlemesine adanmış bir parçasıdır. Arkeoloji ve Sanat Tarihinden İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyata, Tarihten Medya ve Görsel Sanatlara, Felsefeden Psikoloji ve Sosyolojiye programlarımız karşılıklı etkileşim içinde öğrencilerimizin geçmişteki ve günümüzdeki fikirler, insanlar, topluluklar ve toplumlar hakkında her zamankinden daha eleştirel ve derinlemesine düşünmelerini sağlar. En önemli amacımız onlara özgür, açık ve ayrıntılı düşünmelerini, araştırma yapmalarını ve iletişim kurmalarını sağlayacak entelektüel birikim ve akademik becerileri kazandırarak, öğrencilerimizi başarılı ve heyecan verici bir kariyere hazırlamaktır.

Fakültemiz merkezinde yaratıcı ve yenilikçi, yüksek kalitede çeşitli araştırma gruplarının yer aldığı canlı ve çok disiplinli bir araştırma ortamı sunmaktadır. Öğretim üyelerimiz araştırmalarıyla olduğu kadar bulgularını yerel ve küresel boyuttaki zorluklarla mücadelede öğrenci ve paydaşların hizmetine sunma becerileriyle de uluslararası alanda tanınmışlardır. Fakültemiz öğrencilere yurtdışı değişim programları, yabancı diller öğrenme ve staj yaparak iş deneyimi kazanma gibi konularda farklı olanaklar sunar.

Öğretme, öğrenme, araştırma ve sahneleme etkinliklerimiz bünyesinde, Sosyal ve İnsani Bilimlerde sağlam bir temelin bütün üniversite öğrencilerimiz için vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktayız. Bu farklı etkinlikler öğrencilerimizi çeşitli mesleklere hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda onları giderek karmaşıklaşan dünyamızda yaşam boyu sürecek etkin ve özenli bir vatandaşlığa hazırlar.

Aylin Küntay
Dekan