Travma ve Stres Araştırmaları Laboratuvarı

 

Laboratuvarımız, psikolojik travma ve stres alanında bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. Bir yandan psikolojik travma sonrası sık karşılaşılan psikolojik sorunlarla ilişkili faktörleri inceleyen çalışmalar yapılırken bir yandan da farklı gruplara yönelik psikolojik müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Uygulanan bireysel ve grup müdahalelerinin fizibilite ve etkililik çalışmaları randomize kontrollü çalışmalar olarak test edilmektedir. Mülteci kadınlara yönelik kültüre uyarlanmış bilişsel davranışçı müdahale çalışması, Covid-19 geçirmiş bireylere online grup müdahalesi, akrandan akrana psikososyal müdahaleler, artırılmış gerçeklik ile köpek fobisine yönelik müdahale çalışması laboratuvarın araştırmalarından birkaçıdır.

Direktör: Doç. Dr. Ceren Acartürk