Profile picture

Meliz Ergin

Doç. Dr.
Karşılaştırmalı Edebiyat

Araştırma Alanları

Göç , Çağdaş Şiir ve Politika , Ekoeleştiri , Edebiyat ve Felsefe , Modern Türk ve Avrupa Edebiyatı

Eğitim

2009,

Doktora, British Columbia Üniversitesi

2001,

Yüksek Lisans, Sussex Üniversitesi

2000,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi