Politus Projesi, yapay zekâ ve büyük veri kullanarak klasik anket yönteminin ötesine geçecek bir veri platformu inşa etmeyi amaçlıyor. Sosyal medya ve diğer büyük veri kaynaklarını kullanarak, kamuoyuna, topluma ve siyasete dair, yani insan davranışına dair, gerçek zamanlı, geriye dönük ve nüfusu istatistiki olarak temsil edebilen panel veri sağlayacak.

Yakın bir gelecekte, topluma dair, tüketici davranışından seçmen davranışına kadar hangi trendlerin egemen olduğuna dair bilgileri edinmek için anket yönteminin kullanılmasının büyük oranda sonuna yaklaşacağız. Sosyal medya, telekom sinyalleri ve benzeri büyük veri kaynakları, bize insan davranışına dair ihtiyaç duyulan öngörü ve verileri güvenli bir şekilde sağlıyor olacak. Politus, toplumsal araştırma yöntemindeki bu büyük devrimin öncülerinden olmayı vaat ediyor. Politus Projesi ile Politus Analytics isimli bir veri platformu inşa edilecek. Bu veri platformu, hem kamuoyunu, toplumsal ve siyasi trendleri anlamak için, hem de, en önemli sonuçlarından birisi olarak, adil (fair) sosyal politikalar dizayn edilmesine katkıda bulunmak için kullanılacak. Bunun dışında, Politus, araştırmacılar, siyasi partiler, NGO’lar, ve şirketlerin ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı, temsili, ve panel veriyi online bir veri platformu üzerinden sağlayacak. Kullanıcılar, çeşitli filtre ve kategorileri seçerek, arzu ettikleri veriyi ister sayısal olarak, isterse bir harita üzerinde ve zamansal grafiklerle elde edebilecekler. Örneğin, orta yaşlı muhafazakar erkeklerin ekonomi konusunda hissettikleri kaygı yahut genç orta sınıf kadınların çevre konusundaki duyarlılıkları, gerçek zamanlı olarak bir harita üzerinde incelenebilecek. Bu temsili panel veri de, kamuoyu araştırması metodolojisi açısından önemli bir sıçramaya tekabül edecek.