PHIL 495

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:1.5

PHIL 446

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 436

Dilin doğası ve yapısı ile dille bağlantılı olarak ortaya çıkan felsefi sorunların incelenmesi. İşlenecek konular arasında anlam, gönderme, söz edimleri ve günümüzün betimleyici dilbiliminin ilgili konuları sayılabilir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 423

Değer kavramının; değerlerin karşılaştırılması, değer yargısının doğası, değerlendirme objeleri; değerlendirme biçimleri gibi açılardan çeşitli boyutları ile incelenmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 401

Toplum ve siyasi kurumlarla ilgili temel kavramların incelenmesi. Kaynak dağılımı adaleti, eşitlik, egemenlik, hukuk, özgürlük ve siyasi sorumluluklar.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 450

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 440

Irigaray ve Kristeva'nın Freud ve Lacan okumaları. Psikanalizle yapılacak eleştirel bir işbirliğinin feminizmin cinsiyet farklılığı sorgulamasına katkısının incelenmesi. Feminizmin psikoanaliz sorgulaması aracılığıyla düşülmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 430

Leibniz'den Kant'a metafizik fikrinin gelişiminin incelenmesi. Metafiziğin temel sistem ve" zihin" fikrinin ana prensip olarak ortaya çıkışının anlaşılması. Kant'ın zihin, ruh ve empirik psikoloji konusundaki düşüncelere dair eleştirilerinin incelenmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 413

Sanatın doğası, doğruluk ve sanatta canlandırma, sanatın ahlaksal ve politik yönleri, sanat eleştirisi gibi konular.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 390

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 490

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 442

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 432

Bu dersin amacı öğrencileri çağdaş feminist kuramlar, tartışmalar ve konular ile tanıştırmaktır. Güncel sosyal teorilerin etkileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar aracılığı ile bu teorilerin kavramları sorgulayan vurguları daha önceki akımların birleştirici tutumları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. Kavramsal tartışmalar özellikle şu konular üzerine yoğunlaşacaktır: beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılıklar siyaseti.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 415

Frege, Russell, Moore, ve Wittgenstein tarafından geliştirilen analitik yöntemlerin incelenmesi. Mantıksal pozitivizm ile gündelik dil felsefesinin yükselişi ve düşüşü, Quine?ın etkisi, anlam ve gönderme, resim-dil kuramı, anlamın doğrulanabilirliği kuramı, özel dil argümanı, söz edimleri, Grice yapıları, ontolojik görecelik, radikal çeviri, anlam üzerine Davidson-Dummett tartışması ve analitik geleneğin son bulup bulmadığı meselesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 395

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:1.5