AKMED Konferansı - Magnesia Kazıları (2021-2023) ve Zeus Tapınağı

Date and Time Tarih ve Saat

2024-02-23 20:30

2024-02-23 20:30

Map Lokasyon

AKMED Konferans Salonu

AKMED Konferansı - Magnesia Kazıları (2021-2023) ve Zeus Tapınağı

Menderes kıyısındaki Magnesia'da kazılar Carl Humann ve ekibi tarafından, 1890-1892 arasında gerçekleştirilmiştir. Humann'ın kazılarından önce Magnesia'daki Zeus kültü hakkında antik kaynaklardaki bilgiler ve kentin sikkeleri dışında somut bir veriye rastlanmamıştı. Mayıs 1892'de Almanların Agora'da yaptığı kazılar sonucunda Zeus Tapınağı’nın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Humann'ın kazılarından sonra İstanbul ve Berlin'deki müzelerde yalnızca birkaç mimari blokla temsil edilen bu tapınak, Alman arkeologların 20. yüzyılın başlarında yaptıkları kazı çalışmaları ve sonuçlarını içeren yayında sadece 20 sayfalık bir bölümle biliniyordu. Humann'ın kazıları sonrasında yeniden toprak altında kalan Zeus Tapınağı, 2021-2023 yıllarında yapılan yeni kazılar sonucunda %75 orijinal mimari bloğuyla ortaya çıkartılmıştır. Bu bildiride, Magnesia'daki Zeus Sosipolis kültü ve tapınağına ilişkin bilgiler, yeni kazı, araştırma ve yaklaşımlar kapsamında ele alınacaktır.

Konuşmacı Bilgileri

Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Ankara Üniversitesi