Georg Foster Kıdemli Araştırmacı Bursu

Georg Foster Kıdemli Araştırmacı Bursu

Yayınlanma Tarihi 2023-03-23 17:00

Ödüller

Next News Image

Sürdürülebilir Alternatif Gelecekleri Tasarım Kurgusu ile Yeniden Tasarlamak

İklim değişikliği, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, tasarım ve sanat da dahil olmak üzere birçok disiplinin acil eyleme geçmesini gerektiriyor.